Confident businessman traveling by bus and using a digital tablet

"Både i kommunen og i Movia har der været bevidsthed om, at det er vigtigt for borgerne på Strandvejen at kunne køre med bus helt til Kgs. Nytorv. Og det er der taget højde for i planlægningen," skriver Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia. Modelfoto: Adobe Stock stokkete - stock.adobe.com

DEBAT: Strandvejen er ikke blevet glemt i Nyt Bynet

Af Camilla Struckmann, kommunikationsdirektør i Movia

Elin Vilner kritiserer i et debatindlæg i Villabyerne 26. marts 2019 Movia for ikke at prioritere den rigtige busbetjening i Gentofte i forbindelse med Nyt Bynet. Den kritik er vi i Movia kede af, for det er en misforståelse, at det ikke også fremover bliver muligt at køre med bus på den rute, som linje 1A kører i dag.

Både i kommunen og i Movia har der været bevidsthed om, at det er vigtigt for borgerne på Strandvejen at kunne køre med bus helt til Kgs. Nytorv.

Og det er der taget højde for i planlægningen. Så fremover vil man kunne tage linje 23 hele vejen fra Strandvejen til bl.a. Kgs. Nytorv og Hovedbanegården. Linje 23 vil køre lige så mange gange i dagtimerne, som linje 1A gør i dag nord for Callisensvej.

Når buslinjerne lægges om, skyldes det, at Cityringen åbner til sommer med 17 nye store skiftesteder. Når der kommer mange nye stationer, skal busserne også køre nye steder hen, så der bliver bedst mulig sammenhæng mellem bus, tog, nye og eksisterende metrolinjer.

Det betyder, at nogle rejser fremover vil inkludere et skift mellem bus og metro, som så til gengæld kan tilbagelægge den sidste del af strækningen meget hurtigere, end bussen kunne. 95 procent af borgerne vil fortsat have under 400 meter til nærmeste bus, tog eller metro.

Nyt Bynet har været i høring i Gentofte Kommune på et borgermøde 6. marts. På det møde kom det frem, at der var et ønske om at kunne komme direkte med bus fra Strandvejen til Hellerup Station. Det bliver derfor også muligt med den nye linje 23.

Find mere nyttig information om Nyt Bynet i Gentofte Kommune på nytbynet.dk, hvor du også i en særlig Nyt Bynet version af Rejseplanen kan se, hvordan din nye rejsevej bliver, når Cityringen åbner.

Publiceret 22 April 2019 08:23