"Hvor Lyngbyvejen ligger mellem hårde spunsvægge af stål ville det have været en oplagt og billig forbedring at beklæde spunsvæggene med lydabsorberende materiale," skriver en læser. Arkivfoto

DEBAT: Støj fra Lyngbyvejen

Civilingeniør Sven Tovborg Jensen, Violvej 6A, Gentofte

I to indlæg i Villabyerne 26. marts 2019 fra Mads Fuglede (V) og Merete Scheelsbeck (K) gør de begge opmærksom på, at der bør gøres noget ved støjproblemerne fra Lyngbyvejen. Det er jeg helt enig i. Men for ti år siden fik vi dengang desværre ikke det optimale ud af de støjreducerende investeringer idet:

Vejdirektoratet valgte på trods af adskillige borgerprotester transparente ikke-lydabsorberende støjskærme. De transparente skærme har en god og mærkbar effekt for huse, der ligger klos op ad Lyngbyvejen og for dem, der cykler på cykelstien.

Men ligger huset længere væk, har støjskærmen ingen eller måske en negativ effekt. Trist, at Vejdirektoratet dengang (med en dyrere løsning) gennemtrumfede at prioritere æstetikken på bekostning af effektiviteten.

Hvor Lyngbyvejen ligger mellem hårde spunsvægge af stål ville det have været en oplagt og billig forbedring at beklæde spunsvæggene med lydabsorberende materiale. Den løsningsmulighed blev fravalgt.

Montering af lyddæmpende autoværn blev også fravalgt.

Det var dog kærkomment, da der efter et par år blev udlagt lyddæmpende asfalt.

Man kunne have valgt at sænke den tilladte hastighed fra 90 km/t til f.eks. 70 km/t, evt. suppleret med permanent hastighedskontrol. Herved ville man kunne forvente en støjreduktion på ca. 4 dB!

Det er en gratis løsning, som kun vil forøge transporttiden fra f.eks. Jægersborg Station til Hans Knudsens Plads med ca. ét minut. Yderligere spares der en del brændstof med pyntende virkning på bilisternes CO2-regnskab. Den løsningsmulighed blev også fravalgt.

Det skyldes nok, at denne effektive løsning var utænkelig for mange. Men den er f.eks. brugt på en flere kilometer lang strækning på en af de mest trafikerede indfaldsmotorveje til Berlin. Her angiver vejskiltene 60 km/h og har følgende undertekst 'Lärmschutz'.

Holdningen til at acceptere en støjreducerende hastighedsbegrænsning kan vel også ændres her i landet?

Publiceret 28 April 2019 10:06