Sådan præsenterer Bonava rækkehus-projektet set fra Forstbotanisk Have. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter.

Sådan præsenterer Bonava rækkehuse-projektet på DSB's tidligere godslæsseplads ved Charlottenlund Station. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter.

DEBAT: Skal man bygge for enhver pris?

Af
Peter Laurs Sørensen

Jægersborg Allé 20

debat Initiativrige borgere har fremsendt en indsigelse til kommunens ansøgning om at ophæve den gældende byggelinje for området ved Forstbotanisk Have.

Miljøstyrelsen har imidlertid gjort opmærksom på, at kommunen først kan få Miljøstyrelsens vurdering af sagen, når der foreligger et lokalplansforslag for området. Derfor må vi vente på en afgørelse i sagen, hvilket dog ikke betyder, at vi ikke fortsætter med at protestere.

Vi vil insistere på, at Forstbotanisk Have og det omstridte område, som kommunen vil bebygge, samlet set er et værdifuldt landskabeligt element, som vil blive ødelagt, hvis planerne føres ud i livet. Og vi vil protestere mod de skader, som plante- og dyrelivet i området vil blive ramt af.

Ikke et eneste overbevisende argument for at bebygge området har vi hørt i sagen. Kommunalbestyrelsens flertal anfører kun igen og igen, at mangel på boliger dikterer, at her skal bygges. Et læserbrev fra Michael Fenger (K) gentager: det er bedst for Gentofte at bygge her, vi mangler familie- og ungeboliger og har allerede mange ”dejlige grønne kvadratmeter”.

Men det handler ikke om, at vi i forvejen har dejlige grønne kvadratmeter i Gentofte Kommune, det handler om et landskab, et bestemt sted, som bør beskyttes. Og som mange har påpeget, er der oplagte alternative løsninger på boligproblemet.

I kommunens egen 'avis', Gentofte Lige Nu, april 2019, finder vi en artikel, som naturligvis argumenterer for, at kommunen er nødt til at gøre noget ved de boligsociale problemer. Det benægter ingen, at kommunen kan være nødt til, men det er ikke en relevant grund til at bygge på lige netop dette sted.

Hvis man lyttede til de alternative forslag og ville løse boligproblemet, kunne man gøre det, men af en eller anden uransagelig grund har flertallet besluttet sig og vil hellere sidde i sammenbidt tavshed som ved mødet den 25/3 på rådhuset.

Det kommende lokalplansforslag vil også være en reklame for byggeriet, men vi vil blive ved med at protestere, fordi de påtænkte boliger ødelægger noget, som ikke kan erstattes.

Publiceret 29 April 2019 07:17