DEBAT: Automatisk svar på mails

Hanne Salomon Hvistendahl, Ordrupvej 92, 3. th., Charlottenlund

Jeg har tidligere gjort opmærksom på, hvor nemt - for nemt - det er at give automatiske svar på mails. Det er især helt uacceptabelt, når offentlige myndigheder svarer straks, med et autosvar, og så ikke vender tilbage.

Jeg bor til leje. På badeværelset ved håndvasken er rørføringen i ejendommen ændreb, og i nogle år har det kolde vand været lunt, også selv om det får lov at løbe længe.

Jeg læste så noget om, at der kan udvikles sundhedsfarlige bakterier, hvis det varme vand ikke er varmt nok og ville så have at vide, om det samme kan ske, når det kolde vand er for varmt.

Jeg kontaktede kommunen, fik autosvar, og kort efter henvisning til at kontakte vandforsyningen. Efter at have været sendt lidt rundt ved vandforsyningens forskellige afdelinger, fik jeg det svar, at "vandværket sendte vand til ejendommen som det skulle", og jeg vendte så tilbage til kommunen igen med det svar og bad om at få oplyst: Kan det lunkne vand være sundhedsfarligt?

Jeg fik igen et autosvar og har så siden ikke hørt fra kommunen.

Det er for nemt bare at svare på automatik og ikke brugbart for nogen uden opfølgning.

Er der mon nogen, der kan hjælpe mig, så jeg får et brugbart svar?

Udsætter vi os mon for en sundhedsrisiko ved at vaske hænder og børste tænder i det lunkne vand? Hvem kan vi spørge, hvor kan vi få svar - og altså ikke blot et autosvar - eller skal vi blot vente og se, om vi mon bliver syge? Det er jo gået godt længe.

Svar fra Gentofte Kommune:

Vi beklager, at Hanne Salomon Hvistendahl har oplevet lang svartid fra Gentofte Kommune. Svaret på, om vandet er sundhedsfarligt kan kun besvares ved en analyse af vandet hos et akkrediteret analyselaboratorium.

Gentofte Kommune fører tilsyn med vandforsyningen til borgerne, og kvaliteten af drikkevandet fra Novafos lever op til de krav, det skal. Hvordan vandets kvalitet påvirkes inde i en bygning, f.eks. pga. uhensigtsmæssig rørføring, er bygningsejerens ansvar.

Hvis man som Hanne Salomon Hvistendahl har problemer med vandet, skal man derfor kontakte sin udlejer med henblik på at få belyst, om installationerne i bygningen giver mulighed for stillestående, lunkent vand og om gennemskylninger af installationerne i bygningen kan sænke temperaturen i den kolde hane. Det er ligeledes udlejer, der kan få foretaget en konkret analyse af vandet.

Publiceret 02 May 2019 07:00