DEBAT: Kommunerne har brug for at blive kompenseret for plejekrævende ældre

Af
Ina Strøjer-Schmidt (SF),

folketingskandidat,

Københavns Omegns Storkreds

Kenneth Kristensen Berth oplister et antal forskellige tiltag på ældreområdet i sit indlæg i avisen d. 23. april 2019. Små fine tiltag.

Men de løser på ingen måde det overordnede store problem, at der er og bliver flere ældre i kommunerne, og der dermed også er behov for at ansætte blandt andet mere personale til at tage sig af dem.

Derfor foreslår SF, at kommunerne bliver kompenseret fra statskassen for hver plejekrævende ældre kommunen får. For ellers bliver ældreplejen i kommunerne ringere og ringere, hvis ikke den økonomiske kompensation følger med de stigende udgifter for ældrepleje. Det er vel egentlig meget nemt at forstå.

DF vil ikke stemme for SF's forslag om at kompensere kommunerne, når de får flere ældre. Det mangler jeg stadig svar fra Kenneth om hvorfor. Det spørgsmål valgte han ikke at svare på. Men ikke nok med, at DF har stemt imod at kompensere kommunerne, så de ikke kan få tilført midler ved flere ældre. DF har også stemt for at stille kommunerne endnu værre på ældreområdet ved at støtte besparelser på det kommunale område, blandt andet ved at indføre omprioriteringsbidraget.

DF har været med til at forringe økonomien på ældreområdet, det er et faktum, og det ændrer flere små initiativer på ældreområdet, eller 100 debatindlæg, ikke på.

Publiceret 11 May 2019 07:16