Marianne Bigum, SF:

Marianne Bigum, SF:

DEBAT: Det nytter

Marianne Bigum, folketingskandidat og Brigitta Rick, kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte, begge SF

Vi ved alle, at en indsats for klimaet haster. Det viser forskningen. Det kræver, at alle bidrager og tager ansvar, hvor det er muligt.

Du kan gøre noget som enkeltperson. Din arbejdsplads kan gøre noget, og din kommune Gentofte kan bidrage til et bedre klima.

Et eksempel er kommunens vedtagelse af SF's forslag om at gøre Gentofte til klima+ kommune.

Det er dog ikke nok og kan ikke stå alene. Folketinget må vedtage klare love og regler, der gør det muligt for dig som enkeltindivid, kommuner og virksomheder at handle og bidrage endnu mere. Vi ved, det haster, og det mest effektive er, hvis der gøres en sammenhængende indsats.

Det er noget af det, SF vil arbejde for i Folketinget, f.eks. at gøre det økonomisk mere rentabelt for kommunen og den enkelte borger at købe elbiler og ved at indføre en ny ubureaukratisk solcelleordning for kommunerne, så de fremover skal kunne placere solceller på kommunale bygninger uden noget krav om at oprette et særskilt selskab.

Publiceret 12 May 2019 08:01