"Socialdemokratiet vil sammen med de andre partier i oppositionen give kommunerne flere værktøjer i kampen mod den farlige forurening fra lastbiler og busser," skriver Mattias Tesfaye i dette læserbrev. Pressefoto

DEBAT: Giv kommunen ret til at stille større krav til lastbilers forurening

Af
Mattias Tesfaye (S),

medlem af Folketinget

Luftforurening er en alvorlig trussel mod vores helbred. Farlige partikler koster hvert år mange danskere livet. Mange af dem kommer fra lastbiler og busser.

Men forhåbentlig kan borgerne i Gentofte snart se frem til at indånde renere luft. Socialdemokratiet vil nemlig sammen med de andre partier i oppositionen give kommunerne flere værktøjer i kampen mod den farlige forurening fra lastbiler og busser.

Vi er enige om, at alle danske kommuner skal have mulighed for at indføre miljøzoner i bymæssige områder af en vis størrelse.

En miljøzone betyder, at lastbiler og busser skal opfylde strenge krav i forhold til udledning af partikler, før de må køre ind i miljøzonen.

I dag er det kun de fem største byer, som har mulighed for at indføre miljøzoner. Men mange andre kommuner vil gerne følge efter.

Sidste år stod flere kommuner i Københavns Omegn frem og viste interesse for at oprette miljøzoner for at bekæmpe luftforureningen. Blandt andet borgmestrene i Gentofte, Gladsaxe og Rødovre.

Det blev desværre afvist af Løkke-regeringen.

Derfor har vi i oppositionen givet hinanden håndslag på, at vi hurtigst muligt efter et valg vil lave en ny aftale, der giver kommuner som Gentofte mulighed for at mindske forureningen til gavn for borgerne.

Publiceret 13 May 2019 10:19