Marianne Bigum er folketingskandidat for SF. Pressefoto

Marianne Bigum er folketingskandidat for SF. Pressefoto

DEBAT: Affaldet skal genanvendes

Marianne Bigum, civilingeniør ph.d. i miljøteknologi og Folketingskandidat for SF

Der kommer til at ske rigtig meget på affaldsområdet de næste år. Politisk har EU vedtaget nogle meget ambitiøse strategier, som betyder, at vi kommer til at skulle indsamle meget mere affald til genanvendelse, men også at vi skal producere langt mindre affald til at starte med.

Den europæiske strategi skal nu udmøntes nationalt, og det næste Folketing kommer til at skulle vedtage vigtige strategier og handlingsplaner for affald og cirkulær økonomi.

Disse strategier og handlingsplaner skal sikre, at det affald, borgerne og virksomhederne her i Gentofte sorterer, rent faktisk bliver genanvendt og det på en måde, som giver bedst mulig mening for klimaet og miljøet.

Og så skal det også gøres på en måde, så de virksomheder, som efterfølgende skal bruge materialerne i deres produkter, får en værdifuld råvare.

Erhvervspolitisk regner man med, at plast alene vil give 200.000 nye arbejdspladser i EU. Jeg vil i Folketinget arbejde for, at en stor del af disse arbejdspladser kommer til at ligge herhjemme, og jeg vil også arbejde for at sikre, at det affald, borgerne sorterer bliver genanvendt til gavn for klima og miljø.

Publiceret 14 May 2019 19:21