DEBAT: Flere hænder til vores børn, syge og ældre

Af
Jeppe Bruus (S),

Gentofte/Gladsaxe, folketingskandidat

Vi skal til folketingsvalg 5. juni.

Et valg, der får stor betydning for den omsorg og pleje, som vi i årene fremover kan have i vores sundhedsvæsen og over for vores ældre. Og de normeringer, som vi har i vores daginstitutioner og skoler.

Gennem de seneste ti år er antallet af hænder i den offentlige sektor faldet, mens der er kommet flere børn og ældre.

Det er resultatet af de besparelser, som regeringen har gennemført på vores uddannelser og sundhedsvæsen. Og den økonomiske skruetvinge, som kommunernes økonomi er underlagt.

Det betyder, at selvom vi har en sund økonomi i Gentofte, så kan vi ikke bruge flere af vores penge på at løfte serviceniveauet.

Der er brug for at ansætte flere pædagogiske medarbejdere i vores daginstitutioner. Vi skal have flere skolelærere, så vi kan stoppe stigningen i klassekvotienterne.

Vi skal erstatte års besparelser i vores sundhedsvæsen med mere sundhedspersonale og gøre en større indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Og vi skal sikre, at alle ældre får den hjælp og omsorg, som de har behov for - og fortjener.

Det kræver prioriteringer. At vi bruger penge på velfærd, ikke på at fjerne arveafgiften og lette skatterne, som regeringen vil.

At vi ændrer budgetloven, så kommunerne igen får fler-årige budgetter.

Og at vi dermed i Gentofte får mulighed for at investere i bedre service. Det vil jeg arbejde for som Gentoftes folketingsmedlem.

Publiceret 15 May 2019 07:03