Der køres for stærkt på både Gruts Allé og Ahlmanns Allé, skriver en læser. Arkivfoto

Der køres for stærkt på både Gruts Allé og Ahlmanns Allé, skriver en læser. Arkivfoto

DEBAT: Trafik omkring Øregård Gymnasium og Tranegårdskolen

Melitta Naegeli, Ahlmanns Allé 31, Hellerup

Melitta Naegeli, Ahlmanns Allé 31, Hellerup

Som beboer på Ahlmanns Allé kan jeg tilslutte mig de bekymringer, beboerne på Gruts Allé udtrykker i artiklen i Villabyerne den 7.maj 2019. Der er fuldstændig tilsvarende udfordringer på Ahlmanns Allé. Mængden af trafik på vejen er øget markant, og der køres alt for stærkt. Især om morgenen er der totalt trafikstop, kaos, på Gruts Allé og Ahlmanns Allé.

Det skyldes ikke kun gymnasieeleverne, men også afsætning af børn til Tranegårdskolen. Bump på Ahlmanns Allé har tilsyneladende ingen effekt, og ensretning vil formentlig bare øge hastigheden. For at få en tryg skolevej til Tranegårdskolen og Øregård Gymnasium, bør der nytænkes. Ønsket må jo være, at så mange som muligt går, tager cyklen eller benytter den offentlige trafik.

Der bør etableres afsætningsmuligheder på Gersonsvej og Tranegårdsvej. Der bør anlægges en belægning på Gersonsvej, fra Tranegårdsvej til Duntzfelts Allé, som signalerer til bilisterne, at det er et skoleområde og farten skal sænkes. Nedlæggelse af trafiklyset ved Ahlmanns Allé vil give en glidende trafikafvikling på Gersonsvej ved skole, gymnasium og Gersonshal.

Rektor Pia Nyring skulle måske også tage en diskussion med sine elever, om deres behov for at køre i bil til gymnasiet. Der er 10 minutters gang til Hellerup Station. Dette både af hensyn til andre, men også for deres helbred og klimaets skyld.

Lad os få træer i stedet for parkerede biler, rolige villaveje og tryghed for børn i trafikken omkring vores skoler.

Publiceret 15 May 2019 15:16