DEBAT: Bedøm partierne på deres handlinger

Jeanne Toxværd, folketingskandidat, Enhedslisten

Det tog lang tid for Lars Løkke at udskrive valget, men endelig kom det! Det er på tide, at vi får en anden sammensætning af Folketinget med mere fokus på socialpolitik. Lad være med at lytte til de mange valgløfter, der fyger rundt på sociale medier og i den bedste sendetid. Tænk over, hvordan partierne har stemt gennem årrække – eksempelvis i forhold til den stigende fattigdom.

Socialdemokraterne, SF og Radikale vedtog en række reformer, der reducerede syge borgeres ret til sygedagpenge. Efter blot 22 uger kan man som syg risikere at modtage 'ressourceforløbsydelse', hvilket er på niveau med kontanthjælp.

I samme regering halverede man ydelsen til unge kontanthjælpsmodtagere, hvilket har betydet, at Danmark har den højeste stigning af unge hjemløse i Norden.

Venstre og VLAK-regeringen overtog regeringsmagten i 2015 og fortsatte med at reducere fokus på socialpolitikken ved at indføre kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Efterfølgende har VLAK-regeringen sammen med DF og Socialdemokratiet vedtaget en hjemsendelsesydelse, der forringer eksistensgrundlaget væsentligt for de mennesker, der har fået ly i Danmark for krig, sult og undertrykkelse.

Over 100.000 familier må springe måltider over som en konsekvens af de reformer, de nævnte partier har lagt stemmer til, og i Gentofte er der 440 børn, der lever i fattigdom.

At vokse op i fattigdom har store konsekvenser og trækker negative spor ind i voksenlivet. Det mindsker uddannelsesmulighederne og reducerer dermed tilknytningen til arbejdsmarkedet.

De konsekvenser må partierne, der har stemt for reformer, have overset, og det skal der rettes op på ved at styrke Enhedslisten ved valget 5.juni.

Folketingsvalget 5.juni er vigtigt og handler om, hvorvidt vi vil udvikle velfærdsstaten eller fortsætte den afvikling af velfærd, vi har set skiftende regeringer praktisere i dette årtusinde.

Valgløfter er én ting, politisk praksis en anden - husk at din stemme er vigtig ved valget!

Publiceret 16 May 2019 19:33