Nikolaj Vester er folketingskandidat for Liberal Alliance.

Nikolaj Vester er folketingskandidat for Liberal Alliance.

DEBAT: Socialdemokratiet skader de frie skoler

Folketingskandidat for Liberal Alliance, Nikolaj Vester, Reerslevvej 24, Hedehusene

Folketingskandidat for Liberal Alliance, Nikolaj Vester, Reerslevvej 24, Hedehusene

Hvis du har dit barn i privat- eller friskole - eller hvis du i det hele taget mener, at valgfrihed er vigtigt - må jeg på det kraftigste advare imod at stemme Socialdemokratiet til magten.

I dag går 25,8 procent af skoleeleverne i Gentofte i et alternativ til folkeskolen. Det kan være, fordi man ønsker mere fokus på religion, kunst eller idræt. Det skal der være friheden til. Socialdemokratiet har som mål at reducere denne procentsats med 10 procentpoint.

Over hver anden elev skal ikke længere have lov til at vælge en privat- eller friskole. Og måden at realisere dette på hedder koblingsprocenten. I praksis er det de penge, som forældrene kan tage med over fra den kommunale skole til det alternative tilbud. Liberal Alliance har kæmpet for det frie skolevalg, og i dag er koblingsprocenten derfor 76 imod de 71, den var i 2015.

Men den vil S føre tilbage til 2015 – med store økonomiske og personlige problemer for den enkelte. Konkret i Gentofte er der syv privat- og friskoler, som Socialdemokratiet vil fratage over 12,5 mio. kr. i tilskud. En del elever går også på skoler udenfor kommunegrænsen.

Resultatet vil være, at de familier som er mindst bemidlet, ikke længere vil have råd til det frie skolevalg. At fri- og privatskolerne - som løfter elevernes faglighed bedre end folkeskolerne - bliver slået flere år tilbage. At det private initiativ begrænses. Det vil jeg ikke være med til. Liberal Alliance står vagt om det frie skolevalg – også i Gentofte.

Publiceret 20 May 2019 06:13