Ina Strøjer-Schmidt er Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds. Pressefoto

DEBAT: Giv fattige børn i Gentofte mulighed for et normalt fritidsliv

Ina Strøjer-Schmidt, Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

I 2016 indførte den nuværende regering kontanthjælpsloftet. Det betød, at antallet fattige børn i 2016 steg med 10.500. Året efter i 2017 steg antallet af fattige børn med 12.000. Tallene for 2018 foreligger endnu ikke, men ligger formentlig på samme niveau. Samtidig viser Finansministeriets beregninger, at reformen har medvirket til at kun 450 ledige er kommet i arbejde.

Er det det værd at gøre mange tusinde børn fattige, for at nogle få hundrede kommer i arbejde? Svaret burde være nej. Først og fremmest er det ikke børnenes skyld, at deres forældre er arbejdsløse. Alligevel bliver de straffet for det.

En pædagogisk leder udtalte for nyligt, at der de seneste år er blevet større forskel på, hvad familierne har råd til, og hvilke muligheder børnene har pga. kontanthjælpsloftet. Det gælder f.eks. børnenes tøj, mangel på madpakker og at mange siger nej tak til at deltage i fødselsdage.

Flere børn møder desuden ind på SFO'en om morgenen kun for at få morgenmad. Nogle aktiviteter bliver fattige børn afskåret fra. Et sted hvor forældrene føler de må spare er på børnenes fritidsaktiviteter. Og det er utroligt ærgerligt, for vi ved, at det er helt afgørende for at bryde den sociale arv, at børn mødtes på tværs af forskellige sociale lag og bliver en del af et fællesskab.

Jeg mener derfor, at kommunerne, herunder Gentofte Kommune bør tilbyde børn, der lever i fattigdom mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet, som kommunen bærer omkostningerne for. Gentofte Kommune tilbyder i dag støtte til én fritidsaktivitet det første halve år.

Derefter vil der være mulighed for støtte af op til halvdelen af kontingentet, dog maksimalt støtte for 750 kr. Det er et skridt i den rigtige retning, men jeg synes, at kommunen også godt kunne overtage de sidste 50 pct. af betalingen for kontingentet, fordi for fattige familierne er det mange penge, og det afholder nogle fra at sende børnene afsted, men i kommuneregnskabet er det småpenge.

Publiceret 27 May 2019 07:01