Gitte Haslebo er formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte. Arkivfoto

Gitte Haslebo er formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte. Arkivfoto

DEBAT: Nedsæt opgaveudvalg om ulighed og fattigdom

Af Gitte Haslebo, formand for Socialpolitisk Forum i Gentofte

Mange kommuner henter inspiration fra FN’s 17 verdensmål og vælger nogle verdensmål ud, som man særligt gerne vil arbejde henimod.

Det gør Gentofte Kommune også, idet der er nedsat et opgaveudvalg, der ud fra artiklen i Gentofte Lige Nu, august, fokuserer på ansvarligt forbrug og ressourceeffektivitet, hvilket er FN’s verdensmål nr. 12.

Ud fra at Gentofte Kommune er den rigeste kommune i Danmark med de højeste indkomster og formuer - og dermed et stort forbrug - er der sund fornuft i dette valg. Der skulle være gode muligheder for, at ændret forbrugeradfærd f.eks. kan mindske madspild, reducere affald, minimere skadelige effekter af kemikalier på mennesker og miljø og mindske den gennemsnitlige miljøbelastning pr. borger i kommunen.

Opgaveudvalget skal afslutte sit arbejde i 2. kvartal i 2020, og det bliver spændende at se resultaterne.

Gentofte Kommune er imidlertid ikke bare den rigeste kommune i Danmark, men også den kommune, hvor uligheden er størst, og hvor tusindvis af borgere lever i fattigdom med mange afsavn.

Alle lande – og dermed også kommuner – har forpligtet sig til at sætte en udvikling i gang, så man nærmer sig verdensmålene. Verdensmål nr. 1 handler om at afskaffe fattigdom, hvor et af delmålene går på at halvere den andel af mænd, kvinder og børn, der lever under de nationalt definerede fattigdomsgrænser. Verdensmål nr. 10 handler om at mindske uligheden i indkomst.

Hvad vil Gentofte Kommune gøre i forhold til disse to verdensmål?

I foreningen Socialpolitisk Forum i Gentofte har vi en vision om, at vores kommune kunne komme i front som en socialt bæredygtig kommune. Derfor vil vi foreslå, at kommunalbestyrelsen nedsætter et opgaveudvalg, der handler om, hvad kommunen og andre aktører kan gøre for at halvere fattigdom og mindske uligheden i kommunen.

Publiceret 01 October 2019 19:34