Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT: Flåden i søen er en øjebæ

Carsten Skadhauge, Bernstorfflund Allé 3, Charlottenlund

Der ligger en arbejdsflåde i Gentofte Sø. Den er grim, og skarverne bruger den til at fiske fra.

Skarven er problematisk for miljøet i Gentofte Sø. Skarven er en stor fugl, der var udrydningstruet i Europa. Nu er der en stor og sund bestand - for stor i forhold til, hvad naturen i Danmark kan bære.

Skarven spiser store mængder fisk, og den foretrækker aborre, ål og gedde i størrelser fra 20 cm og op. Altså de værdifulde rovfisk, der er med til at holde søen i en god klarvandet tilstand. En flok skarver, der fisker aktivt fra flåden er mere end, hvad fiskebestanden i den lille, lavvandede Gentofte Sø kan klare.

Fjerner man flåden, bliver søen lidt mindre attraktiv for skarverne, da de mister et godt sted, de kan sidde og tørre vingerne mellem hvert dyk.

Det er kendt både fra udlandet og andre steder i Danmark, at skarvprædation tvinger især aborrebestandene helt i knæ.

Det der sker er: når aborrer og andre rovfisk forsvinder, vil der komme en stor mængde små, magre brasen og skaller. Disse æder dafnier og andet zooplankton - og zooplankton lever af grønne alger.

Man fjerner altså hvert andet led af fødekæden, hvorved vandet bliver grønt og uklart, så det sjældne og bevaringsværdige plantesamfund i søen lider stor skade. Det går ud over fuglelivet, og dette er også direkte i modstrid med EU's vandrammeplaner.

Jeg foreslår, at man tøjrer flåden til land i et hjørne af søen, hvor den ikke er så dominerende en øjebæ, og så kan kvarterets børn holde skovtur eller fiske skaller fra den. Så står flåden også stadig til rådighed, hvis noget langs søbredden skal udbedres.

Publiceret 04 October 2019 11:16