I sidste uge ankom en dykkerbåd til Skovshoved Havbad. Dykkerbåden skal hjælpe Novafos med at undersøge og reparere en utæt overløbsledning, der giver problemer med badevandskvaliteten.

I sidste uge ankom en dykkerbåd til Skovshoved Havbad. Dykkerbåden skal hjælpe Novafos med at undersøge og reparere en utæt overløbsledning, der giver problemer med badevandskvaliteten.

DEBAT: Højtryk i sneglefart

Af
Jakob Grünfeld

Hvidørevej 14B

Klampenborg

Badning på broen ved kajakpolobassinet på Skovshoved Havn har siden starten af august været frarådet, da der er et hul i en overløbsledning for spildevand ca. 70 m. ud for havnen. Der har derfor været konstateret et for højt antal kolibakterier i vandet.

Det betyder, at ingen, herunder de godt 1.500 medlemmer af Skovshoved Havbad, der har sauna på broen, kan bade i havet, og der kan heller ikke spilles kajakpolo.

Overløbsledningen skulle angiveligt kun være i brug ved store regnskyl (skybrud).

Det er der trods alt ikke hver dag, og det kan derfor undre, at kommunen og Novafos permanent fraråder badning, og ikke vil sige noget præcist om, hvornår der har været overløb.

Man får derfor en ærgerlig mistanke om, at der ganske ofte udledes urenset spildevand i Øresund via ledningen.

Det har siden august været oplyst, at Novafos arbejder "på højtryk" med en løsning.

Der er imidlertid intet sket, og jeg tør da slet ikke tænke på, hvor hurtigt der arbejdes, når det sker i almindeligt tempo.

Henset til, at højsæsonen for havbadets mange vinterbadere er startet, vil det være meget fint, hvis problemet snart bliver løst, eller hvis Novafos og kommunen i det mindste vil løfte sløret for, hvornår der rent faktisk bliver udledt urenset spildevand, så badning blot skal undgås i et tidsrum herefter, indtil spildevandet er fortyndet og ført væk af strømmen.

Publiceret 21 October 2019 10:13