Foreningen Socialpolitisk Forum har dannet et frivilligt bisidderkorps. Måske skulle de udvide med en besøgstjeneste? Arkivfoto

Foreningen Socialpolitisk Forum har dannet et frivilligt bisidderkorps. Måske skulle de udvide med en besøgstjeneste? Arkivfoto

DEBAT: Gammel vin på nye flasker?

Henrik Mauritsen, formand for Ældre Sagen Gentofte, Ordrupvej 60, Charlottenlund

Under overskriften 'En udstrakt hånd' beskriver Socialpolitisk Forum i Gentofte den 7. oktober et tilsyneladende spritnyt tilbud til kommunens borgere om en frivillig bisidderordning.

I Ældre Sagen i Gentofte læste vi med nogen forbløffelse om dette tilbud, idet Ældre Sagen har haft et bisiddertilbud til borgerne i mindst 12 år.

Vi har bisiddere med forskellige kompetencer inden for f.eks. jura, økonomi og medicin, som gratis hjælper og har hjulpet mange borgere som ledsagere til vanskelige samtaler, hvad enten det er hos sundhedsvæsenet, i banken eller hos forsikringsselskabet.

Det er naturligvis gratis OGSÅ for borgere, der ikke er medlem af Ældre Sagen. Vore bisiddere har naturligvis tavshedspligt, og de er populære. Men efter vores mening er det slet ikke på dette område, det største socialpolitiske problem findes her i kommunen.

Ifølge vores mangeårige erfaringer er det derimod ensomhed, hvor Ældre Sagen sammen med kommunen og flere andre organisationer ihærdigt arbejder for at bekæmpe den forladthed, som mange enligtboende og beboere på plejehjem føler sig ramt af, også her i kommunen.

Dette havde måske været interessant for Socialpolitisk Forum at vide, så man måske kunne have lagt indsatsen, hvor der er mest brug for den, i stedet for at sælge bisidder-ordningen som en formidabel nyopfindelse.

Ældre Sagen har trods kampagner af forskellig art løbende ca. 10 borgere, som gerne vil have en besøgsven, på venteliste. Dér kan man virkelig gøre en indsats, der batter, både til glæde for besøgsmodtageren og besøgsvennen.

Publiceret 22 October 2019 19:38