Charlottenlund Skovbryn 1) i dag, 2) med 3 meter høj støjmur, 3+4) med planlagt bebyggelse. Illustrationen af bygningerne er ikke målfast. Illustration medsendt af skribenten.

Charlottenlund Skovbryn 1) i dag, 2) med 3 meter høj støjmur, 3+4) med planlagt bebyggelse. Illustrationen af bygningerne er ikke målfast. Illustration medsendt af skribenten.

DEBAT: Charlottenlunds nye skovbryn?

Lea Gram Jacobi, Viggo Rothes Vej 2, Charlottenlund

Får Gentofte Kommunalbestyrelse held med deres ansøgning til Miljøstyrelsen om reducering af skovbyggelinjen ved Forstbotanisk Have, bliver det nuværende unikke og smukke skovbryn, man bliver mødt af fra Charlottenlund Station, ødelagt for bestandigt!

Skovbyggelinjer er normalt altid 300 meter - men er i nogle byområder tilladt ned til 30 meter. Gentofte Kommunalbestyrelse har - for overhovedet at kunne få klemt boligblokke ind på det meget smalle område mellem Forstbotanisk Have og banelegemet - anmodet Miljøstyrelsen om at få den reduceret helt ned til 9 meter nogle steder.

Dette til trods for, at flere uvildige fageksperter inden for flora og fauna, større og mindre organisationer samt mere end 16.215 borgere har ytret sig kritisk imod det planlagte byggeri klos op ad Danmarks ældste forstbotaniske have.

Ifølge bygherres beskrivelser over det planlagte byggeri skal der - på grund af byggeriets tætte placering på banelegemet - opsættes en støjskærm, som er ca. 2,5-3 meter høj og 300-400 meter lang. Denne støjmur har bygherre (behændigt) ’glemt’ at inkludere i deres skitser. Derfor har vi efter bedste evne tilladt os at gøre det.

En af forudsætningerne for, at Miljøstyrelsen (ifølge egne nedskrevne retningslinjer) kan give tilladelse til at reducere skovbyggelinjer, er, at skovens værdi som landskabselement sikres.

Eftersom billeder siger mere end 1.000 ord, behøver jeg næppe bruge flere ord på at overbevise nogen om, at hverken bebyggelsen eller støjskærmene (som inden længe vil være et slaraffenland for graffitimalere) vil være med til at sikre skovens værdi som landskabselement - tværtimod!

P.s. Glemte jeg at skrive, at kommunalbestyrelsen i samme ansøgning har anmodet om fuldstændigt at få ophævet skovbyggelinjen på 29 andre matrikler beliggende langs hele jernbanetracéet fra Charlottenlund til Klampenborg Station?

Publiceret 29 October 2019 06:03