DEBAT: Den gamle Nesa-grund

Bo Constantin, Onsgårds Tværvej 2, 1tv, Hellerup.

Firmaet Dades bygger stor ny beboelsesejendom på den gamle Nesa-grund Bag denne ligger en lille grøn park ved Jomsborgvej, som bruges af de omkringliggende ejendomme som et lille åndehul mellem parkeringspladserne og Staudehaven og strandparken.

Stor var min forbavselse her i oktober, da firmaet pludselig har sat et hegn op, som skærer midt igennem dette lille område og lagt køregrus ud mellem de gamle træer til brug for deres store maskiner. Ejendommen overfor har fået at vide, at dette er midlertidigt, mens byggeriet er i gang. Byggeriet varer efter sigende et par år.

Det undrer mig såre, at et firma, når de har parkeringspladser, kan inddrage et lille grønt område i to år. I forvejen har firmaet angiveligt uden tilladelse inddraget parkeringspladser – fældet træer, bygget ekstra etage på eksisterende ejendom med efterfølgende godkendelse af kommunen.

Som beboer i området synes jeg ikke dette er i orden. Jeg har forgæves skrevet til borgmesteren, om der virkelig er givet tilladelse til dette og endnu ikke fået svar. Hvor er borgmesteren og kommunalbestyrelsen henne for den almindelige borger i kommunen?

Svar fra Gentofte Kommune, Plan og Byg: Det grønne areal er fastlagt i lokalplanen og vil, som læseren skriver, også efter byggerierne være en park, som alle beboere i området kan benytte. I forbindelse med de aktuelle byggerier er det nødvendigt at indrette byggeplads, som af sikkerhedsmæssige grunde skal afspærres. Det har været nødvendigt at inddrage en del af parkeringsarealet og give tilladelse til, at den del af parken, som ligger nærmest byggefeltet, også indhegnes til byggeplads.

De træer, der står inden for indhegningen, vil blive afskærmet, så de ikke lider skade i byggeperioden. Hele byggepladsen ligger på Dades ejendom. Der er aktuelt to byggeprojekter i gang på ejendommen Strandvejen 102-104A (Helleruphus). Ejeren Dades A/S har den 21. december 2018 fået byggetilladelse til udvidelse af en del af erhvervsbebyggelsen med to etager og den 10. juli 2019 fået byggetilladelse til opførelse af 22 boliger.

I alle byggesager på ejendommen er der blevet anvist de p-pladser, som der skal efter den lokalplan, der gælder for ejendommen og der er taget stilling til, hvordan den fremtidige beplantning skal være. Det har i den forbindelse været hensigten, at parkeringsarealerne fremadrettet vil fremstå med træer og anden beplantning, som får bedre vækstbetingelser end de træer og den beplantning, som over tid er blevet fjernet eller er gået ud.

Publiceret 31 October 2019 08:01