Forstbotanisk Have får ikke byggeriet af 68 boliger som nærmeste nabo. Arkivfoto

Forstbotanisk Have får ikke byggeriet af 68 boliger som nærmeste nabo. Arkivfoto

DEBAT: Hvad skal der ske med "grusarealet"?

Karen Leth, Enighedsvej 5b, Charlottenlund

Hvor skal vi hen nu? Jo, vi skal med åbne øjne planlægge vores byudvikling, så den ikke alene flugter med dét, som bliver nødvendigt i fremtiden, men måske ligefrem går forrest.

Tiden er løbet fra kortsigtede og ubæredygtige løsninger, så lad os finde på noget bedre, sammen. Åbn enhver avis og læs, hvad der foregår i verden omkring os: Et paradigmeskifte, et oprør verden over – imod forældede autoritetsformer og rovdrift på natur og ressourcer.

Når vi i den kommende tid drøfter, hvordan vi ser vores lokalsamfund formet, skal vi holde os følgende pejlemærker for øje:

• Vi har brug for et kompetent demokrati, hvor vi samles i stærke og aktive fællesskaber. Hvor flere får mulighed for at påvirke egne liv og det samfund, de er en del af, og hvor magthaverne ikke ignorerer eller taler ned til borgere, der blander sig. Vi har brug for en genoprettelse af gensidig tillid mellem system og borger. En tillid, som her i byen har lidt overlast.

• Vi skal have plantet flere træer til at opsuge CO2, og vi skal have mere vild natur til bier og insekter. Det er meget enkelt. Og det er akut.

• Vi skal have et stærkt lokalsamfund, hvor man bytter, sælger brugt, deler og låner indbyrdes. Dels for at spare ressourcer, dels for at bekæmpe ensomhed. Det kræver byrum, som understøtter mødet mellem mennesker.

Politikere, har I hørt om byhave-projektet bag Charlottenlund Station? Om foreningen for Pavillonen, 'Danmarks mindste Forsamlingshus'? Forstbotanisk haves Venner?

I har vendt os ryggen længe og er blevet upopulære mange steder. Hjælp os nu med at få fravristet DSB 'grusarealet', hjælp os med at tage det i brug på en måde, der giver noget tilbage til omgivelserne ud fra ovenstående pejlemærker. Så genoprettes meget. Måske også tilliden.

Publiceret 04 November 2019 19:45