DEBAT: 'Grusarealet' ved Charlottenlund Station

"Jeg vil gerne takke de mange ildsjæle, der gennem de seneste år har kæmpet imod det planlagte hærværksbyggeri"

Bjørn Heidemann, formand for Forstbotanisk Haves Venner

Som formand for foreningen Forstbotanisk Haves Venner er jeg ovenud lykkelig for Miljøstyrelsens klare afvisning af kommunens ansøgning om at sløjfe skovbyggelinjen.

Jeg vil gerne takke de mange ildsjæle, der gennem de seneste år har kæmpet imod det planlagte hærværksbyggeri. I har gjort jer selv, kommunen og miljøet en uvurderlig tjeneste.

Igennem det lange sagsforløb har kommunen modtaget adskillige forslag til alternative placeringer af ungdomsboliger. Forslag, som kommunen har valgt at ignorere.

Kommunens opgave i forbindelse med arealet er meget enkel, den skal ikke foretage sig noget! Der skal hverken udfærdiges ny lokal- eller kommuneplan.

Arealet er allerede udlagt til rekreativt område, det skal såvel miljøet som naboerne og Forstbotanisk Have nyde godt af.

DSB bør omgående overføre arealet til Forstbotanisk Have/Charlottenlund Skov, og borgmesteren behøver ikke at bekymre sig om den fremtidige benyttelse. Det er 'skovens' og brugernes opgave.

Endnu engang tak til alle, også til Miljøstyrelsens kompetente sagsbehandlere og til medier og organisationer, der har støttet op.

Publiceret 05 November 2019 15:55