Der bliver ikke bygget ungdomsboliger mellem Forstbotanisk have og Charlottenlund Stations banelegeme, da Miljøstyrelsen ikke vil give grønt lys til byggeri i skovbrynet. Foto: Villabyernes arkiv

Der bliver ikke bygget ungdomsboliger mellem Forstbotanisk have og Charlottenlund Stations banelegeme, da Miljøstyrelsen ikke vil give grønt lys til byggeri i skovbrynet. Foto: Villabyernes arkiv

DEBAT: Ungdomsboliger i Gentofte

"Det er kritisabelt, at kommunen bestandigt har begrundet sine byggeønsker ved Forstbotanisk Have med vildledende og mangelfulde oplysninger om de retlige muligheder."

Henning Klee, Schimmelmannsvej 47, Charlottenlund

Miljøstyrelsens nylige afgørelse i Gentofte Kommunes ansøgning om reduktion af skovbyggelinjer ved Forstbotanisk Have får den glædelige konsekvens, at en den planlagte lemlæstelse af en del af kulturarven i Gentofte i form af boligblokke klos op ad Forstbotanisk Have nu bortfalder ifølge borgmester Tofts udtalelse til Villabyerne.

Samtidigt beklager borgmester Toft, at staten endnu engang forhindrer ham i at opfylde et angiveligt stort behov for ungdomsboliger i Gentofte Kommune, som til stadighed har været anført som begrundelse fra kommunens side.

Må det være tilladt at henvise borgmesteren, omtrent hele kommunalbestyrelsen og kommunens juridiske chef, til nærmere at studere Almenboligloven, der giver en lang række muligheder for at sikre et godt udbud af ungdomsboliger i kommunerne.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven meddele tilsagn om statslig ydelsesstøtte til almene boligorganisationer og selvejende almene institutioner til opførelse af almene ungdomsboliger. Endvidere kan kommunalbestyrelsen give tilsagn om støtte til at udvide eksisterende selvejende ungdomsboliginstitutioner ved på- eller tilbygning i ejendom, som allerede ejes af institutionen jf. lovens §117.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere give tilsagn om støtte til erhvervelse af nye ejendomme med henblik på ombygning og udlejning som almene ungdomsboliger.

Kommunalbestyrelsen opfordres til at studere Almenboliglovens §115 stk. 1-6 og § 117, samt henvende sig til Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen, som utvivlsomt gerne vil vejlede og oplyse kommunen om gældende ret på området.

Det er kritisabelt, at kommunen bestandigt har begrundet sine byggeønsker ved Forstbotanisk Have med vildledende og mangelfulde oplysninger om de retlige muligheder.

Publiceret 06 November 2019 13:28