Christiansholms gangbro over banelegemet ved Klampenborg Station bliver snart revet ned på grund af slitage. Det ser tungt ud med opførelsen af en ny bro, for Gentofte Kommune og Banedanmark skændes om regningen.

Christiansholms gangbro over banelegemet ved Klampenborg Station bliver snart revet ned på grund af slitage. Det ser tungt ud med opførelsen af en ny bro, for Gentofte Kommune og Banedanmark skændes om regningen.

Gentofte skruer (bro)bissen på

Banedanmark løber fra en klar aftale, hvis de ikke længere vil betale for opførelsen af en ny gangbro mellem Vitus Berings Allé og Slotsalleen, når de har revet den gamle ned, siger Gentofte Kommune

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Gentofte Kommune vil bare gerne have en ny bro, der svarer til den gamle bro. Banedanmark vil gerne betale for udgifterne til en tilsvarende bro, men de vil ikke opføre den. For en ny bro bør være tidssvarende, ikke tilsvarende, siger de. Det betyder mindre stejle trapper, bedre tilgængelighed og ikke mindst en langt dyrere pris. En pris, som Banedanmark mener, Gentofte Kommune bør være med til at betale. Forvirret? Ikke så underligt. Det kræver efterhånden den store juridiske embedseksamen at følge med i sagen om fodgængerbroen mellem Vitus Berings Allé og Slotsalleen. Broen, der som Villabyerne Weekend fortalte, skal rives ned straks ind i det nye år.

Retorikken skærpes

Seneste nye i sagen, som Villabyerne har begæret aktindsigt i, er, at Gentofte Kommune nu skruer bissen på. I et brev dateret den 7. december skriver kommunens juridiske chef, Mette Mie Nielsen, følgende til Banedanmark: “Det kan på ingen måde accepteres, at Banedanmark nu pludselig springer fra en klar aftale, som har ligget fast i hvert fald siden april 2008 om, at Banedanmark betaler for en 1:1 udskiftning af Christiansholms gangbro. En 1:1 udskiftning vil sige, at Banedanmark betaler for opførelsen af en ny tilsvarende gangbro med samme hældning, længde, bredde, højde og med de samme anvendelsesmuligheder osv. som den nuværende”. Brevet rundes af med, at Mette Mie Nielsen beder Banedanmark om at bekræfte inden for 14 dage, at de betaler for udskiftningen af gangbroen. Hvis Mette Mie Nielsen regner med, at Banedanmark retter ind, så bliver hun formentlig skuffet. “Vi har givet udtryk for, at der er en meget begrænset udnyttelse af broen, og på den baggrund har vi vurderet, at det ikke er rimeligt at genopføre broen. Det har vi gjort klart på en række møder i 2009. Men fordi Gentofte Kommune har insisteret på broen, har Banedanmark erklæret sig villige til at bidrage økonomisk til opførelsen af en ny tidssvarende gangbro”, siger broingeniør Torben Gottlieb fra Banedanmark. Det er det lille uskyldige ord ‘tidssvarende’, der er helt centralt for at forstå tvisten mellem de to offentlige myndigheder. “Vi vil ikke opføre en gangbro i 2012 som den, der blev bygget i 1928, så vi vil ikke være med til at lave en 1:1 udskiftning. Men vi vil gerne bidrage med en økonomi, der svarer til den nuværende bros geometri”, fortsætter Torben Gottlieb, der ikke ønsker at kommentere på beskyldningen om, at Banedanmark springer fra en klar aftale. Banedanmarks udmelding vækker undren i Gentofte Kommune. “Hvis Banedanmark ikke vil lægge navn til en tilsvarende bro, så må de jo betale for den merudgift, det udløser. Vi har bedt om en 1:1 udskiftning, for det er det, beboerne i området er tilfredse med”, siger Mette Mie Nielsen.

Publiceret 14 December 2010 07:00