Mon ikke det hele ender med, at der kommer en ny bro over sporene? De to parter i sagen, Gentofte Kommune og Banedanmark, er måske ikke røget i kanen sammen, men de kommunikerer da.

Mon ikke det hele ender med, at der kommer en ny bro over sporene? De to parter i sagen, Gentofte Kommune og Banedanmark, er måske ikke røget i kanen sammen, men de kommunikerer da.

Banedanmark foreslår halv skade

Hvad med, at vi betaler halvdelen hver, foreslår Banedanmark til Gentofte Kommune i sagen om den mulige genopførelse af Christiansholms gangbro. Jublen hos modparten er til at overse

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

'Skal vi ikke bare splitte regningen, så vi kan få bygget den skaldede bro og få sagen ud af verden'? Nogenlunde sådan kan et brev fra Banedanmark til Gentofte Kommune, dateret den 17. december 2010, sammenfattes. Sådan skriver en offentlig myndighed, der skal foreslå en mulig løsning af konflikten om Christiansholms gangbro, naturligvis ikke. Den skriver i stedet: "For imidlertid at bidrage til en løsning af sagen kan Banedanmark uden præjudice for en evt. retssag tilbyde at deltage i et projekt med henblik på opførelse af en ny bro, hvis udformning parterne kan blive enige om. Banedanmark foreslår, at parterne hver afholder 50 % af omkostningerne hertil, dog således at udgifter udover 2,5 mio. kr. til Banedanmark er Banedanmark uvedkommende". Banedanmark vil altså ikke hænges op på det her tilbud i en retssag, og hvis broen skulle blive dyrere end fem millioner kr., så må Gentofte Kommune tage sig af ekstraregningen.

Ingen begejstring

Et dejligt konkret tilbud på 2,5 millioner gode danske kroner. Det må da varme i Gentofte Kommune og få dem til klappe i de vinterkolde hænder? Nej, ikke rigtigt. "Gentofte Kommune fastholder, at Banedanmark over for kommunen har forpligtet sig til at opføre en ny bro svarende til den eksisterende. Det skal naturligvis ske i overensstemmelse med de gældende regler på opførselstidspunktet. Banedanmark kan ikke pludselig sætte beløbsgrænser for den aftale, der er indgået med kommunen", siger juridisk chef Mette Mie Nielsen. For beboerne i området er det derfor nok lidt for tidligt at åbne champagnen og fejre opførelsen af en ny bro. Gentofte Kommune er ikke indstillet på at rykke sig en tøddel! Ifølge Mette Mie Nielsen vil Gentofte Kommune dog nu tage initiativ til et møde med Banedanmark.

Publiceret 21 December 2010 11:00