Mere kløft end bro

Det er stadig umuligt at sige, om der bliver opført en ny gangbro over banelegemet på Klampenborg Station. Et møde mellem Gentofte Kommune og Banedanmark gav ingen afklaring

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

I det mindste snakker de da sammen. Det er mere, end nord- og sydkoreanerne kan finde ud af. Sådan lyder tolkningen af tirsdagens dialogmøde mellem Gentofte Kommune og Banedanmark. Hvis man vel at mærke presser ja-hatten ned over sit kranium. For umiddelbart gav mødet ingen ny afklaring i striden, der handler om, hvem der skal samle regningen op for genopførelsen af Christiansholms gangbro. Gentofte Kommune fastholder, at Banedanmark i 2008 har forpligtet sig til en 1:1 genopførsel af den eksisterende bro, der netop er blevet revet ned. Banedanmark derimod vil kun gå med til at dække halvdelen af betalingen, og de vil ikke bygge en 'tilsvarende' bro, men derimod en 'tidssvarende'. "Vi har bedt dem om at præcisere for os, hvad der ligger i begrebet tidssvarende. Og hvad det indebærer helt præcist. Vi bliver nødt til at kende de økonomiske rammer i detaljer, før vi kan komme videre", siger Mette Mie Nielsen, juridisk chef i Gentofte Kommune. På mødet gjorde hun det Banedanmark nagelfast klart, at der ifølge hende ikke ligger nogen lovmæssige begrundelser for at opføre en anden slags bro end den, der netop er blevet revet ned. Og det måtte Banedanmark give hende ret i. Men det ændrer ikke på, at Banedanmark ikke mener, det giver mening at opføre en tilsvarende bro. De henviser til moderne krav som bedre tilgængelighed for handicappede, cykler, barne- og klapvogne og gangbesværede, som DSB og Banedanmark har vedtaget i fællesskab. Mødet mellem de juridiske kamphaner endte med, at Banedanmark lovede at vende tilbage med en udbygget præcisering af, hvad der ligger i begrebet 'tidssvarende' og den deraf afledte økonomi. Det sker inden for et par uger.

Publiceret 13 February 2011 13:00