I godt 82 år lå Christiansholms Gangbro hen over banelegenet på Klampenborg Station. Nu skal retten tage stilling til, hvem der har ansvaret for at opføre en ny bro. Arkivfoto: Mikael Østergaard

I godt 82 år lå Christiansholms Gangbro hen over banelegenet på Klampenborg Station. Nu skal retten tage stilling til, hvem der har ansvaret for at opføre en ny bro. Arkivfoto: Mikael Østergaard

Christiansholms Gangbro ender i retten

Gentofte Kommune har mistet tålmodigheden med BaneDanmark i sagen om genopførelsen af Christiansholms Gangbro og lægger nu sag an

Af
Af Jesper Bjørn Larsen jesper.larsen@lokalavisen.dk

Gentofte Kommune orker ikke længere at stå i den ene ende af et årelangt, juridisk tovtrækkeri med BaneDanmark om, hvem der skal betale for genopførelsen af Christiansholms Gangbro og hiver derfor BaneDanmark i retten.
Beslutningen blev enstemmigt vedtaget på først Teknik & Miljø-udvalgets møde den 2. april 2013 og siden på Økonomiudvalgets møde den 22. april.
Kravet fra Gentofte Kommune er så enkelt, at det næsten kan mejsles i sten: BaneDanmark skal opføre en ny gangbro magen til den, der blev revet ned for 2½ år siden. Og BaneDanmark skal selv betale for arbejdet.
For med til BaneDanmarks pligt til at vedligeholde broen hører nemlig en pligt til at forny og genetablere broen, mener Gentofte Kommune.
Sådan ser BaneDanmark langt fra på sagen. Hvis man skal koge talrige advokatmøder og skrivelser ned til én sætning, så lyder BaneDanmarks påstand: Vi vil godt etablere en ny gangbro, men så skal I være med til at betale for den!
BaneDanmark ønsker ikke at udtale sig til Villabyerne, før de har modtaget en officiel stævning fra Gentofte Kommune, men understreger, at der skam stadig er dialog mellem de to offentlige myndigheder.
Tilbage i 2010, da Villabyerne første gang skrev om sagen, udtalte broingeniør Torben Gottlieb fra Banedanmark sig på følgende vis:
"Vi skal administrere vores midler bedst muligt, så vi bliver nødt til at prioritere, og den her bro står meget langt nede på vores prioriteringsliste. Men det betyder ikke, at vi ikke er villige til at gå ind i et fælles projekt om at etablere en ny gangbro og tage vores del af det økonomiske ansvar".

Sagen kort
Christiansholms Gangbro blev opført i 1928 mellem Vitus Berings Allé og Slotsalleen.
Ansvaret for at vedligeholde broen blev placeret hos Banedanmark, mens Gentofte Kommune fik ansvaret for at vedligeholde belægningen.
I januar 2011 blev broen revet ned af BaneDanmark, fordi betonen var begyndt at drysse af.
I årene efter har en række borgere udtrykt deres store savn af broen i Villabyernes spalter.
Ifølge Gentofte Kommune gav BaneDanmark tilbage i 2008 et tilsagn om at erstatte gangbroen med en tilsvarende bro.
Ifølge BaneDanmark giver det ikke mening at opføre en tilsvarende bro. De henviser til, at der i dag er krav til mindre stejle trapper og bedre tilgængelighed for handicappede, cykler, barnevogne og gangbesværede.
BaneDanmark mener derfor, der skal opføres en tidssvarende bro, og at Gentofte Kommune bør være med til at betale for den.

Publiceret 30 May 2013 10:15