Beboerne i området savner deres bro over banelegemet ved Klampenborg Station. Arkivfoto: Mikael Østergaard

Beboerne i området savner deres bro over banelegemet ved Klampenborg Station. Arkivfoto: Mikael Østergaard

Gangbroen, der først gik bort og siden i stå

Hvis Christiansholms Gangbro nogensinde skal genopstå, kræver det højst sandsynligt, at Gentofte Kommune finder sit checkhæfte frem

Af
Af Jesper Bjørn Larsen

Et hav af læserbreve i Villabyerne har i fire år stillet det samme spørgsmål: hvad blev der af Christiansholms Gangbro - og hvornår bliver den genopført?
Det første spørgsmål har Villabyerne ikke haft svært ved at svare på: Broen blev revet ned i februar 2011, fordi betonen begyndte at drysse af.
Det andet spørgsmål er langt sværere at svare på. Den dag i dag kan vi ikke svare på det.
Selv ikke nu, hvor Københavns Byret ellers har behandlet sagen og er nået frem til en klar dom: Gentofte Kommune har ikke ret til at kræve af Banedanmark, at Banedanmark skal opføre en tilsvarende bro, uden at det skal koste så meget som én krone af Gentofte Kommunes midler.
For nok er den juridiske boksekamp ovre, og Gentofte ligger med hovedet nede i kanvassen. Men kombattanterne beholder handskerne på, for måske skal de mødes i ringen igen.
"Vi tager dommen til efterretning og herunder, at Københavns Byret lægger til grund, at Banedanmark ikke kan anses for at være forpligtet til at reetablere broen over Christiansholm”, siger Søren Stahlfest Møller, økonomidirektør i Banedanmark.
Heller ikke i Gentofte Kommune vil de forholde sig til, om dommen fører til et byggeprojekt eller en ny juridisk boksekamp, denne gang i landsretten.

Vil bidrage økonomisk

Villabyerne må derfor henvise til tidligere udtalelser i sagen. For eksempel tilbage i december 2010, da vi første gang skrev om sagen. Dengang sagde broingeniør Torben Gottlieb i Banedanmark følgende:
"Vi skal administrere vores midler bedst muligt, så vi bliver nødt til at prioritere, og den her bro står meget langt nede på vores prioriteringsliste. Men det betyder ikke, at vi ikke er villige til at gå ind i et fælles projekt om at etablere en ny gangbro og tage vores del af det økonomiske ansvar".
Og han uddybede:
"Fordi Gentofte Kommune har insisteret på broen, har Banedanmark erklæret sig villige til at bidrage økonomisk til opførelsen af en ny tidssvarende gangbro".
Til det svarede Mette Mie Nielsen, juridisk chef i Gentofte Kommune, dengang:
"Hvis Banedanmark ikke vil lægge navn til en tilsvarende bro, så må de jo betale for den merudgift, det udløser. Vi har bedt om en 1:1 udskiftning, for det er det, beboerne i området er tilfredse med".
Intet tyder på, at broen har rykket sig nærmere. Fortsættelse følger.

Publiceret 22 January 2015 11:30