Det er tegnestuen BIG, som står bag det kommende byggeri på Sigridsvej 25. For meget Dubai, lyder det fra nogle af naboerne på vejen. Foto: BIG

Det er tegnestuen BIG, som står bag det kommende byggeri på Sigridsvej 25. For meget Dubai, lyder det fra nogle af naboerne på vejen. Foto: BIG

Sigridsvej:

Udskældt stjernebyggeri får ja og nej

BIG-byggeriet på Sigridsvej 25 får sin plint, men ikke sin udestue af flertallet i Byplanudvalget. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) protesterede som den eneste. “Det er ikke i orden, at man bruger en lokalplan til at bremse et byggeri,” siger han

Af
Af Kathrine Albrechtsen

Sjældent har en byggesag i Gentofte Kommune fået så meget omtale som byggeriet på Sigridsvej 25 i Hellerup.
Weekendavisen startede. Siden kom det på forsiden af Ekstra Bladet. Og senest var der en længere feature i Berlingske.
Er det fordi, at villaen er tegnet af tegnestuen BIG, at sagen er så interessant? Den massive modstand fra naboere på vejen? Et brev sendt fra en af vejens beboere, den tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), til Gentofte Kommune? Eller hvorvidt borgmesterens tilstedeværelse ved et møde i Byplanudvalget havde indflydelse på den efterfølgende varsling af et paragraf 14-forbud, som øjeblikkeligt stoppede byggeriet på Sigridsvej 25? Det vides ikke.
Det, som vi til gengæld ved, er, at byggeriet var på dagsordenen på Byplanudvalget i onsdags, hvor medlemmerne besluttede at nedlægge et endeligt forbud mod byggeansøgningen fra Sigridsvej 25, som indeholder en udestue på 54 m2.
“Kommunen benytter sig kun i særlige tilfælde af muligheden for at nedlægge forbud. Men i forhold til udestuen, har vi ikke været i tvivl. Alle steder i kommunen, hvor en ejendom er omfattet af en lokalplan vedtaget efter 2008, tæller en udestue med i bebyggelsesprocenten. Der bør være ens vilkår for alle kommunens borgere. Og derfor bør udestuer, som er omfattet af lokalplaner fra før 2008, også tælle med i en ejendoms bebyggelsesprocent. Byplanudvalget vurderer, at vinterhaven i projektet for Sigridsvej 25 helt åbenlyst fremstår som en sammenhængende og fuldstændig integreret del af boligbebyggelsen og dermed en fortætning, som vi ikke ønsker for hverken denne eller andre ejendomme i kommunen,” siger formand for Byplanudvalget, Marianne Zangenberg (K), i en pressemeddelelse.
Med beslutningen om et paragraf 14-forbud skal udvalget til at kigge på en ny temalokalplan for regulering af udestuer og vinterhaver i kommunen.
“Det er ikke et område, vi tidligere har reguleret, men efter at have modtaget ansøgningen og beskrivelse af det konkrete projekt, vurderer vi, at der er behov for regler på området for at forhindre yderligere fortætning i kommunen. Vi skal derfor finde en model, som vi naturligvis først skal ud at høre borgerne om. Det vil ske med et forslag til en lokalplan,” siger Marianne Zangenberg.
Ja til plinten
En af de ting, som gør, at byggeriet har mødt kraftig modstand, er opførelsen af en kælder - en såkaldt plint - som hæver bygningen. Men den del har Marianne Zangenberg og flertallet i Byplanudvalget besluttet at give tilladelse til.
“Vi ønsker ikke at gribe ind over for bygherren i forhold til denne del af hans projekt. Efter sagens forløb vurderer vi, at det vil være et for voldsomt indgreb over for bygherren at bringe en kommende og endnu ikke udarbejdet regulering i anvendelse over for ham - som har udviklet sit projekt i henhold til gældende regler,” siger hun.
Nej fra Poul V.
Som den eneste i udvalget stemte Poul V. Jensen fra Nye Borgerlige imod. Ved forrige møde i Byplanudvalget stemte han ellers for et varsel af paragraf 14-forbuddet.
“Jeg har valgt at stemme imod forslaget, fordi der er kommet nye oplysninger frem i sagen, som jeg som udvalgsmedlem ikke har været klar over, blandt andet at forvaltningen har tilkendegivet over for Jan Leth, at projektet kan bygges, da alle nuværende regler er opfyldt. Da flertallet valgte at stemme for et paragraf 14-forbud, fordi udestuer skal medregnes i bebyggelsesprocenten, begærede jeg en afstemning i Kommunalbestyrelsen. Jeg synes ikke, at det er i orden, at man bruger en lokalplan til at bremse et byggeri - desuden går det ud over alle andre. Det er ikke rimeligt. Jeg kan ikke se logikken i sagen. Hvorfor behandler vi ikke bare byggeriets ansøgning om dispensation for en taghældningsprocent?,” spørger Poul V. Jensen.
Han undrer sig over det bærende argument for paragraf 14-forbuddet, som omhandler bekymringen for en fortætning i kommunen.
“Det klinger hult i mine ører, at man bruger det argument, imens man er ved at gennemføre projekter i kommunen, hvor bebyggelsesprocenten er langt højere. Ved Klampenborg Station ligger den på 45 procent, mens den er på 60 procent ved Charlottenlund Station. Der er foregået noget siden medio 2016, som vi ikke er bekendt med. Jeg har derfor bedt om at få det op til debat i Kommunalbestyrelsen (mandag 25. september, red.),” siger Poul V. Jensen.

Publiceret 26 September 2017 11:30