Privatfoto

Privatfoto

Hans Toft:

"Bonavas planer harmonerer overordnet set med kommunens behov for at skaffe flere boliger til unge og borgere med boligsocialt behov samt flygtninge"

Gentofte Kommunes borgmester Hans Toft (K) mener, at Bonavas byggeplaner ved Charlottelund Station harmonerer fint med Gentofte Kommunes boligønsker. Det siger han i et skriftligt interview med Villabyerne

Af
Signe Haahr Pedersen

Hvordan synes du, at borgermødet om byggeplanerne på grunden øst for Charlottenlund Station gik?

HT: “Det var et fint borgermøde med ca. 40-50 fremmødte.”

Hvilke tanker har du gjort dig om Bonavas planer for området?

HT: “Bonavas planer harmonerer overordnet set med kommunens behov for at skaffe flere boliger til unge og borgere med boligsocialt behov samt flygtninge.”

LÆS OGSÅ: Byggeplaner ved Charlottenlund Station chokerer borgere

De borgere, Villabyerne har talt med, undrer sig over, at ungdomsboligerne ikke kommer til at fylde mere end otte procent af byggeriets samlede bruttoareal. Hvad er forklaringen på, at ungdomsboligerne ikke udgør en større andel af byggeriet?

HT: “Efter lovgivningen kan vi maksimalt kræve, at 25 pct. skal være alment – og det er det, vi gør i denne sag, hvor vi hele tiden har planlagt 25 almene ungdomsboliger og 25 almene familieboliger samt ca. 50 seniorvenlige boliger. Når de 25 ungdomsboliger udgør et mindre areal end halvdelen af de 25 pct., skyldes det, at de almene ungdomsboliger er mindre end de almene familieboliger.”

Helt fra begyndelsen var det Byplanudvalget, der tog initiativ til at ændre lokalplanen for grunden øst for Charlottenlund Station med den begrundelse, at der mangler boliger til unge, flygtninge og socialt udsatte i kommunen. Hvordan mener du, at det hænger sammen med, at der nu lægges op til, at der på størstedelen af grunden skal bygges ejerlejligheder?

HT: “Se ovenfor.”

Kan du forstå, at nogle borgere er forvirrede over, at argumentet for at gøre det muligt at bygge på grunden har været, at der mangler ungdoms- og almene boliger, og at der nu ligger en plan, hvor 75 procent af boligerne er ejerlejligheder?

HT: “Nej – som det fremgår af mit foregående svar, kan kommunen i henhold til loven kræve, at 25 pct. af arealet skal anvendes til almene ungdomsboliger og familieboliger, og det er det, der nu sker.”

Et andet spørgsmål, som de borgere, Villabyerne har talt med, stiller, er: “Selv om Gentofte Kommune ikke direkte kan bestemme, hvad bygherren bygger, kan den vel påvirke projektet gennem lokalplanen?” Hvad er din kommentar til det?

HT: “Ja, og det er præcist det vi gør i det kommende forslag til lokalplan og inden for de rammer, lovgivningen giver os mulighed for.”

En af bygningerne med ejerlejlighederne planlægges til at blive fem etager høj. I udbudsmaterialet fra DSB blev der lagt op til, at byggeriet skulle være på 2-3 etager. Hvad tænker du om den ændring?

HT: “Det er endnu ikke besluttet, hvor højt byggeriet skal være, det afhænger af den kommende lokalplanproces, som også indbefatter et nyt borgermøde. Vi har bedt bygherre tage hensyn til naboernes ønsker i videst muligt omfang.”

Hvad forventer du dig af den videre proces for projektet?

HT: “Vi forventer at sende et forslag til lokalplan i høring i efteråret, og som sagt vil der i høringsperioden komme et nyt borgermøde.”

Publiceret 06 June 2018 10:15