En gruppe frivillige Gentofte-borgere er gået sammen om at bekæmpe et boligbyggeri i deres nabolag. Foto: Signe Haahr Pedersen

En gruppe frivillige Gentofte-borgere er gået sammen om at bekæmpe et boligbyggeri i deres nabolag. Foto: Signe Haahr Pedersen

Borgergruppe indsamler massiv modstand mod boligprojekt: “Argumentet for ungdomsboliger er et brækjern for at bebygge den grund”

En gruppe naboer til Forstbotanisk Have har samlet over 9.000 underskrifter ind mod planerne for et boligbyggeri på den tomme grund ved Charlottenlund Station

Af
Signe Haahr Pedersen

Over 9.000 mennesker har skrevet under på, at de ikke mener, der skal bygges boliger på DSB’s tidligere godslæsseplads, som ligger mellem Charlottenlund Station og Forstbotanisk Have. Underskriftsindsamlingen blev sat i værk for et års tid siden af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Gentofte, men har i løbet af de seneste måneder fået flere frivillige muskler. En af de borgere, der har banket på døre og stoppet folk på gaden, er Lea Gram Jacobi.

"Vi vil gerne have, at borgmesteren og hele kommunalbestyrelsen hører på, at folk fra kommunen synes, at det er en glidebane at nedlægge grønne rekreative områder for at bygge et femetagers byggeri, eller hvor stort det nu bliver, som bryder alle byggelinjer, og som aldrig vil kunne gøres om igen. Vi håber på, de hører på det," siger hun.

Den tomme grund, der i sommermånederne lægger jord til Gentofte Loppemarked og om vinteren danner ramme om det lokale juletræssalg, var indtil for nylig ejet af DSB Ejendomme.

Men da Gentofte Kommunalbestyrelse i marts sidste år tog initiativ til at ændre lokalplanen for den gamle godslæsseplads, sådan at det blev muligt at bygge ungdoms- og almene familieboliger på stedet, gik der ikke længe, før DSB satte grunden til salg. Køberen blev boligudvikleren Bonava og i juni i år præsenterede den nye ejer sine visioner på et borgermøde på Gentofte Rådhus.

Borgerne fik fremvist skitser af et byggeprojekt, der samlet set estimeres til at komme til at fylde 9.000 kvadratmeter. Det rummer i alt 106 hjem - 56 ejerlejligheder, 25 ungdomsboliger og 25 almene familieboliger. Planen er at bygge fire punkthuse på henholdsvis fem, fire og tre etager. De skal bestå af seniorvenlige lejligheder på mellem 90 og 192 kvadratmeter, og i forlængelse af dem foreslås det, at der skal ligge et aflangt treetagers højt byggeri med 50 almene boliger, hvor halvdelen er ungdomsboliger på 28 kvadratmeter, og den anden halvdel er familieboliger på mellem 55 og 60 kvadratmeter.

Bonavas byggeplaner for den gamle godslæsseplads, der grænser op til Forstbotanisk Have, rummer 56 seniorvenlige ejerlejligheder, 25 ungdomsboliger og 25 almene familieboliger. Tegning: Juul Frost Arkitekter

Bonavas byggeplaner for den gamle godslæsseplads, der grænser op til Forstbotanisk Have, rummer 56 seniorvenlige ejerlejligheder, 25 ungdomsboliger og 25 almene familieboliger. Tegning: Juul Frost Arkitekter

Borgermødet gjorde en væsentlig forskel for Gentofte-borgernes syn på projektet, fortæller Karin de Neergaard, som er nabo til grunden og har fulgt processen tæt det seneste år.

"I begyndelsen var der mange, der var for byggeriet. Folk sagde: 'Vi er da ikke imod, at der skal findes plads til ungdomsboliger'. Men efter borgermødet blev det tydeligt, at det ikke handler om et behov for ungdomsboliger, eftersom at ungdomsboligerne kun fylder 7,7 procent af projektet. Nu er det én ud af hundrede, der ikke vil skrive under, når vi spørger," siger hun og fortsætter:

"Argumentet for ungdomsboliger er et brækjern for at bebygge den grund."

Borgmester: Vi kan ikke kræve mere

Den kritik har borgmester Hans Toft (K) tidligere svaret på. I kølvandet på borgermødet sagde han til Villabyerne, at Bonavas planer overordnet set harmonerer med Gentofte Kommunes behov for at skaffe flere boliger til unge, flygtninge og borgere med et boligsocialt behov. Yderligere sagde han:

"Efter lovgivningen kan vi maksimalt kræve, at 25 pct. skal være alment – og det er det, vi gør i denne sag, hvor vi hele tiden har planlagt 25 almene ungdomsboliger og 25 almene familieboliger samt ca. 50 seniorvenlige boliger. Når de 25 ungdomsboliger udgør et mindre areal end halvdelen af de 25 pct., skyldes det, at de almene ungdomsboliger er mindre end de almene familieboliger."

Her er en af visualiseringerne af Bonavas forslag til, hvordan et byggeri ved Charlottenlund Station kan tage sig ud. Billede: Juul Frost Arkitekter

Her er en af visualiseringerne af Bonavas forslag til, hvordan et byggeri ved Charlottenlund Station kan tage sig ud. Billede: Juul Frost Arkitekter

Men den forklaring køber den frivillige borgergruppe ikke.

"Vi kan godt forstå, at kommunen ikke kan pålægge bygherren at bygge flere ungdomsboliger, men så mener vi, at kommunen i stedet enten kunne bygge selv eller bruge nogle af de ledige bygninger, der allerede er," siger Claus Winberg og følges op af Lea Gram Jacobi.

"Jeg vil påstå, at jeg kan finde det antal boliger, der mangler," siger hun og nævner kontortårnet på Jægersborg Allé 4 og det gamle Skt. Andreas Kollegium på Kollegievej som mulige alternativer.

"Jeg har skrevet direkte til hvert eneste kommunalbestyrelsesmedlem, og jeg har ikke fået et eneste svar."

Handler det om penge?

Fælles for medlemmerne af borgergruppen er, at de mener, det er vigtigt at værne om Gentofte Kommunes grønne områder. Dermed melder de sig ind i koret med Forstbotanisk Haves Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening, som alle frygter for, hvilke konsekvenser et stort byggeri vil have for Forstbotanisk Have. Naturfolkene har gennem hele forløbet argumenteret for, at grunden bør føres tilbage til skoven, som den var en del af, før den blev godslæsseplads for DSB.

Også Karin de Neergaard har en særlig bekymring for det gamle stykke skov.

"De bygninger vil være til skade for Forstbotanisk Have, for de kommer til at bygge klos op ad skoven. Jeg mener, der er noget dybt amoralsk i at sætte sig på et areal, som er blevet eksproprieret fra Forstbotanisk Have til DSB for ingen penge og så bygge på det og dermed ødelægge den have, det i sin tid var en del af," siger hun, og Claus Winberg fortsætter:

"Vi forstår egentlig ikke, at kommunen skal have en rolle i, at DSB tjener en masse penge. Vi forstår ikke, hvad motivationen er for det?"

Han understreger, at borgergruppen ikke har en samlet mening om, hvad der i fremtiden skal ske med den tomme grund, hvis det lykkes dem at få boligplanerne taget af bordet.

"Der kan være masser af gode formål, man kan diskutere. Man kunne lave en styret proces, hvor borgerne i kommunen finder ud af, hvad vi skal bruge den plads til. Det vil vi jo ikke sidde og diktere. Vi synes bare at det er super synd, at man knalder en masse etager op."

Byggeplanerne for grunden ved Charlottenlund Station har indtil videre været igennem en forudgående høring samt et indledende borgermøde. Ifølge Gentofte Kommune sættes den egentlige høring om projektet og ændringen af lokalplanen i gang i løbet af efteråret. Den proces vil byde på endnu et borgermøde.

Den frivillige borgergruppe samler stadig underskrifter ind og har derfor ikke den samlede opgørelse over antallet af underskrifter. Borgergruppen har bedt om et møde med borgmester Hans Toft (K), men har endnu ikke fået en aftale i stand.

Tæt på redaktionens deadline mandag fik Villabyerne oplysningen om, at antallet af underskrifter nu har nået 10.200.

Publiceret 04 September 2018 11:33