Gentofte Kommune har lagt sin pengekabale for de kommende år. Foto: Kristian Djurhuus, Ritzau Scanpix.

Gentofte Kommune har lagt sin pengekabale for de kommende år. Foto: Kristian Djurhuus, Ritzau Scanpix. Ritzau Scanpix

Budgetaftale landet: Gentofte får færre ungdomsklubber, men flere svømmebaner

For tredje gang i træk er der indgået et toårigt budgetforlig med et meget bredt flertal

Af
Jesper Bjørn Larsen

150 millioner kr. til en betydelig ombygning af Kildeskovshallen, mens fire ungdomsklubber bliver til én.

Der er mange vindere og tabere, når en kommune lægger sin pengekabale, men det er to af hovedtrækkene i årets budgetforlig i Gentofte, der ligesom i 2014 og 2016 er indgået som en toårig aftale med et bredt flertal bag: Konservative, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og SF. Kun Enhedslisten står udenfor forliget.

"Jeg er naturligvis meget tilfreds med, at fem ud af seks partier og dermed 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer fortætter det konstruktive og tillidsfulde samarbejde - og nu igen i et toårigt budgetforlig," siger borgmester Hans Toft (K) i en skriftlig udtalelse til Villabyerne og fortsætter:

"Det er en rigtig god aftale, hvor alle skatter - indkomstskat, grundskyld og dækningsbidrag - holdes i ro, og hvor Gentofte Kommune således også i 2019 forventes at have landets laveste skattetryk."

Hans Toft konkluderer, at "budgetaftalen indeholder mange vigtige og gode nye investeringer, herunder en ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Og det høje serviceniveau inden for alle kerneområder – børn, skole, unge, idræt, fritid, kultur og ældreområdet fastholdes."

Af den pressemeddelelse, Gentofte Kommune har udsendt om den nye budgetaftale fremgår det, at "forligspartierne ønsker at fortsætte de seneste tre års meget positive erfaringer med at skabe sammen med borgerne i opgaveudvalg, så den idérigdom, viden og erfaring, der findes i kommunen, udnyttes."

Partierne har derfor besluttet at igangsætte 12 nye opgaveudvalg i forlængelse af de 23 udvalg, der allerede er afsluttet.

Stort pres på Kildeskovshallen

Når 18 ud af 19 politikere i kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte 150 mio. kr. af til Kildeskovshallen over de næste tre år - 4 mio. kr. i 2019, 61 mio. kr. i 2020 og 85 mio. kr. i 2021 - så skyldes det, at der længe har manglet svømmekapacitet i Gentofte.

Der er for nylig blevet lavet en undersøgelse af borgernes ønsker i forhold til en ekstra svømmefacilitet, hvor både klubber og betalende gæster er blevet hørt. Begge grupper har haft et otte baners 50 meter bassin samt et eller to varmtvandsbassiner højt på ønskesedlen.

Der bliver i første omgang nedsat et opgaveudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan de 150 mio. kr. bedst bliver brugt. Udvalget skal også undersøge muligheden for at indrette et sundheds- og wellnesscenter i Kildeskovshallen. Herunder om et sådant center kan etableres og drives forretningsmæssigt rentabelt i de nuværende bygninger, f.eks. ved en forpagtning.

Gratis psykologhjælp til unge

En anden nyhed i årets budgetaftale er gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år.

Forligspartierne er blevet enige om en forsøgsordning på to år, hvor pengene til initiativet vil blive taget fra Sundhedspuljen. Det drejer sig om en beløbsramme på ca. 500.000 kr., og projektet vil blive realiseret senere på året.

Brigitta V. Rick (SF), der gik til valg på netop dét ønske, er selvsagt glad for, at hun nu har fået de andre partier med på vognen.

"Jeg er meget tilfreds med, at unge sårbare under 25 år nu får mulighed for at få gratis psykologhjælp. Det kan gøre en stor forskel i forhold til et godt voksenliv, at den unge får hjælp, når det brænder på," siger hun.

På lang sigt kunne hun godt tænke sig, at alle – også voksne over 25 år - kunne få psykologhjælp, hvis de har været udsat for vold, voldtægt eller overgreb i barndommen.

Enhedslisten vil have mere velfærd

Enhedslisten er som tidligere nævnt det eneste parti, der ikke står bag den nye aftale. Partiet har fremsat sine egne ændringsforslag til budgettet, der bl.a. taler om flere ansatte på plejecentrene og på Jobcentret og et større fokus på miljø, klima og forureningsbekæmpelse.

Vi spurgte Jeanne Toxværd, partiets enlige medlem af kommunalbestyrelsen, hvorfor hun ikke er en del af budgetaftalen.

"Det er ingen skam at blive væk, når man ikke bliver inviteret," siger Jeanne Toxværd, der understreger, at hun ikke på noget tidspunkt har modtaget en invitation til en budgetdrøftelse. Hun lægger dog samtidig ikke skjul på, at hun næppe ville have stemt for flertallets aftale.

Var det ikke smartere at sidde med inde i maskinrummet?

"Jeg er skam i maskinrummet. Jeg kan påvirke politikken, men vi indgår ikke studehandler i Enhedslisten."

Hvad får du ud af, at 18 politikere nedstemmer hver og et af dine forslag?

"Jeg sætter fokus på nogle store udfordringer. Først nedstemmer de mine forslag, men så begynder de at se nærmere på substansen af dem. På sigt får jeg rigtig mange ting gennemført."

Kan du give mig et eksempel på noget, du har fået gennemført?

"Omorganiseringen af Gentofte Kommunes børne- og familieafdeling. Det var vores forslag."

Budgetaftalen indeholder bl.a. følgende nye initiativer

  Ny svømmehal: Der afsættes i alt 150 mio. kr. over de næste tre år til at øge svømmekapaciteten i Kildeskovshallen. Samtidig fortsættes de igangværende udbygninger af de mange idrætsfaciliteter, der blev vedtaget i 2017.

  Ny udskoling: Forligspartierne afsætter 3,7 mio. om året i 2019 og 2020 for at give lærerne i udskolingen mulighed for at implementere anbefalingerne fra det tidligere opgaveudvalg 'Ny udskoling - MIT Campus Gentofte'.

  Specialundervisning: Der afsættes i alt 5,7 mio. kr. årligt til specialundervisningsområdet, herunder til implementeringen af anbefalingerne fra opgaveudvalget om specialundervisning på skoleområdet.

  Gratis psykologhjælp til unge: Der prioriteres midler til et toårigt forsøg med at bevilge gratis psykologhjælp til sårbare unge i alderen 18-25 år.

  Byens Hus - vi skaber sammen: Der nedsættes et opgaveudvalg om udvikling af det borgerdrevne hus på Hellerupvej (den tidligere internationale skole).

  Ungemiljø: Der afsættes 2 mio. kr. til indretning af et nyt ungemiljø på Hellerupvej, hvor der allerede i dag er aktiviteter for denne målgruppe. Som en del af planen lukkes de aftenåbne klubber, der lige nu har hjemme i Ordrup Fritidscenter, Gentofte Fritidscenter og Fritidscentret Vognfjederen fra og med 1. august 2019, mens Vangede Fritidscenter fortsætter midlertidigt.

  Affaldssortering og genanvendelse: Der afsættes 10,1 mio. kr. til investeringer over en toårig periode i beholdere til affaldssortering ved kommunens skoler, daginstitutioner, fritidscentre, idrætsanlæg, plejeboliger mv.

  FN's 17 verdensmål: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal anbefale, hvilke af de 17 verdensmål, der især har relation til udviklingen i Gentofte Kommune og hvordan Gentofte i særlig grad konkret kan bidrage til opfyldelsen af disse lokalt.

  Det grønne Gentofte: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan indtrykket af Gentofte som en grøn kommune kan bibeholdes både i vejbilledet og i villaområder.

  Det internationale Gentofte: Der nedsættes et opgaveudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Gentoftes 9.000 udenlandske borgere kan blive en endnu større del af fællesskabet i kommunen.

  Styrket beskæftigelsesindsats: Forligspartierne afsætter 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 til at give ledige en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats.

  Modernisering af Tranehaven og nye plejeboliger ved Jægersborghave fortsætter som tidligere besluttet af forligspartierne.

Kilde: Gentofte Kommune

Publiceret 26 September 2018 11:00