Dades tegning af det kommende byggeri på Strandvejen 104A.

Dades tegning af det kommende byggeri på Strandvejen 104A.

Helleruphus: "Med 14.500 biler i døgnet på Strandvejen, kan vi kun opnå en begrænset effekt"

Efter tre borgermøder skal det kommende byggeprojekt for Helleruphus godkendes af Gentofte Kommune. Villabyerne har spurgt bygherren Dades, hvor mange af borgernes indsigelser de har efterkommet

Af
Kathrine Albrechtsen

Q/A Bjarne Erik Sørensen, projektudviklingsdirektør for Dades, hvor mange af borgernes forslag og kommentarer til byggeriet er blevet inddraget i det endelige projekt for Helleruphus?

"Vi har forsøgt at indarbejde og prøvet at få så mange af borgenes forslag med som muligt inden for projektets rammer samt økonomiske muligheder. Blandt andet har vi ændret parkeringsrestriktioner, så beboerne kan parkere på parkeringspladsen efter kl. 17 og frem til kl. 8. Vi opgraderer den store parkeringsplads med bedre belysning og grønt i form af nye træer og buske, som vi viste til vores præsentation på borgermøderne. Vi er i dialog med en havearkitekt omkring parken ved Jonsborgvej, hvor vi har fældet og vil forskønne parken med ny beplantning, et bøgehegn med havelåge. så folk ikke kan cykle igennem," siger han.

Flere beboere har haft indsigelser mod byggehøjden på fire etager og et ønske om en større nedtrapning. Har I imødekommet det?

"Vi gør det så godt, som vi kan for ikke at skabe for meget skygge ved brug af skyggediagrammer og har her nedtrappet mod villaerne. Men vi imødekommer lokalplanen ved at bygge i fire etager," siger han.

Øget trafikbelastning har også været et punkt på møderne. Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring det problem?

"Vi har ved møderne snakket meget om den øgede trafik, men vi kan ikke løse det som enlig ejer. Vi har haft en trafikingeniør til at kigge på det, men med 14.500 biler i døgnet på Strandvejen, kan vi kun opnå en begrænset effekt. Det som naboerne beklager er, at der er biler, som kører frem og tilbage for at finde en parkeringsplads, men med til de 22 nye lejligheder, indretter vi 44 parkeringspladser i en ny P-kælder, så vi prøver på den måde at løse problemet på egen grund," siger han.

Flere borgere er kede af, at nedkørslen til jeres nye p-kælder ligger ud mod beboelse og villaer. Kunne I overveje at bruge den allerede eksisterende nedgang ved Strandvejen og derfra undergrave kælderen?

"Vi undersøgte denne mulighed først, da den umiddelbart er den bedste løsning - men den konstruktionsmæssige løsning med at bygge nyt og gammelt sammen er svær. Vores ingeniør frarådede os det og sagde, at vi skulle finde en anden løsning. Hvis vi slår hul igennem væggen, kommer vi også i karambolage med vores teknikrum," siger han.

Flere borgere føler, at de har talt for døve ører til jeres tre møder, når de ser på jeres endelige projekt. Hvad er din kommentar til det?

"Vi har forsøgt at indarbejde så mange af deres forslag inden for projektets rammer, og som ejendomsbesidder prøver vi så godt, som vi kan, i forhold til, at det er et fortættet område, som vi bygger i, men jeg tror på, at det bliver pænt og en fin afslutning på Helleruphus med P-pladsen. Der er også dem, som siger, at vi slet ikke skal bygge, og dem kan vi selvfølgelig ikke imødekomme som ejendomsselskab," siger han.

Sagen kort

    Februar 2017 bliver borgerne indkaldt til første ud af tre møder med bygherren Dades omkring udbygning af Helleruphus på Strandvejen 104A.

    200 underskrifter bliver efterfølgende indsamlet samt flere indsigelser fra beboere, som mener, at der er bygget nok på grunden, senest med en 1.000 m2 ombygning på toppen af Helleruphus, og henviser til, at det er kommunens tættest bebyggede område samt mest trafikerede.

    Med 22 nye lejligheder fordelt på fire etager er naboer omkring byggeriet bekymret for mindre sol i haver og på terrasser, tab af udsigt, øget trafik og luftforurening samt parkeringskaos.

    Flere beboere henviser også til, at der på side 7 i lokalplan 48 står, at byggeriet ikke må være højere en fire etager, og "at nybyggeriet vil blive opført som sammenhængende bygningsblokke i 2 og 4 etager", så aftensolen i have og på terrasser sikres.

Publiceret 27 September 2018 11:00