Borgmester Hans Toft (K) var tirsdag den 31. oktober forbi Gentofte Akutklinik med kringle til de ansatte for at fejre, at Region Hovedstadens politikere har besluttet, at den skal køre videre, som den plejer. Foto: Morten Bisgaard, TV 2 Lorry

Borgmester Hans Toft (K) var onsdag den 31. oktober forbi Gentofte Akutklinik med kringle til de ansatte for at fejre, at Region Hovedstadens politikere har besluttet, at den skal køre videre, som den plejer. Foto: Morten Bisgaard, TV 2 Lorry

Gentofte Akutklinik får lov at fortsætte som hidtil

Region Hovedstadens Sundhedsudvalg har besluttet at lade akutklinikkerne i Gentofte, Glostrup og på Amager forblive som hidtil trods sundhedsfaglige anbefalinger om at lade de døgnåbne akutmodtagelser tage sig af al behandling af akut syge

Af
Signe Haahr Pedersen

Nærhed trumfede sundhedsfaglige anbefalinger, da Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden onsdag skulle beslutte, hvordan regionens akutklinikker skal fungere i fremtiden.

Politikerne nedstemte her et forslag, som lagde op til, at akutklinikkerne i Gentofte, Glostrup og på Amager fremover kun skulle tage sig af mindre skader, mens de akut syge patienter skulle sendes til behandling hos de døgnåbne akutmodtagelser i blandt andet Herlev og Hvidovre.

En af dem, der har kæmpet imod en forandring af de tre akutklinikker, er Gentoftes borgmester Hans Toft (K).

"Jeg er ovenud glad for og tilfreds med, at det efter måneders fight står klart, at Gentofte Hospitals Akutklinik bevares uændret i den kommende "Hospitalsplan 2025" . Det vil sige præcis som Akutklinikken fungerer i dag. 50.000 årlige besøgende i akutklinikken, og det dygtige personale kan sammen med os andre glæde sig over, at den høje behandlingskvalitet i nærområdet fortsat er sikret på Gentofte Hospital," lyder hans skriftlige kommentar til Villabyerne.

Borgmesteren fejrede forkastelsen af forslaget med at tage forbi Gentofte Akutklinik og dele kringle ud til de ansatte.

Radikale stemte imod

Glæden deles dog ikke af alle. Som det eneste parti stemte Radikale Venstre for forslaget.

"Gentofte-borgerne går glip af en forbedring ved, at vi ikke tager det her skridt mod en forandring af akutområdet," siger Karin Friis Bach (R), som er medlem af regionens sundhedsudvalg, til Villabyerne.

Hun understreger, at de radikale hele tiden har været imod at lukke akutklinikkerne helt ned. Men hun mener, at en omrokering af opgaverne hospitalerne imellem ville skabe højere kvalitet i behandlingen og gøre det muligt at udnytte hospitalernes ressourcer bedre. I stedet for akutte indlæggelser var det for eksempel meningen, at Gentofte Akutklinik fremover i højere grad skulle tage imod kontrolbesøg fra patienter med kroniske sygdomme.

"Jeg mener ikke, at forslaget går på kompromis med nærheden. Der ville fortsat være masser af Gentofte-borgere, som ville komme på akutklinikken til blandt andet kontrolbesøg. Men den højere specialiserede hjælp ville foregå på det nye Herlev Hospital, og det er ærgerligt, hvis vi ikke får udnyttet de nye faciliteter dér fuldt ud," siger Karin Friis Bach og tilføjer, at det også var afgørende for Det Radikale Venstre, at det nu nedstemte forslag levede op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Læger protesterer

Heller ikke blandt lægerne på Gentofte- og Herlev Hospital forstår man Sundhedsudvalgets beslutning. Det står klart i et protestbrev, som 21 afdelingsledere har sendt til regionsrådspolitikerne, og som blev bragt i Berlingske søndag. Afdelingslederne skriver blandt andet, at bevarelsen af akutklinikkerne "kan virke rationelt og patientvenligt", men:

"Når vi alligevel vælger at råbe vagt i gevær, skyldes det, at man fra politisk side også ønsker at bibeholde de akutte indlæggelser på de små hospitaler. Det sker på trods af, at der slet ikke er den samme mulighed for at blive undersøgt af de mange specialister, som de store akuthospitaler har til rådighed. Et tilbud, som ofte kan betyde liv eller død for de mange patienter, der døgnet rundt indlægges uden kendt diagnose på vores hospitaler."

Publiceret 02 November 2018 09:03