Hvis man går rundt og har en følelse af, at det hele er lidt formålsløst, er det oplagt at se på, om man lever efter de værdier, der er vigtigst for en, skriver Charlotte Gundorph fra Terapihuset i Hellerup. Foto: Mostphotos

Hvis man går rundt og har en følelse af, at det hele er lidt formålsløst, er det oplagt at se på, om man lever efter de værdier, der er vigtigst for en, skriver Charlotte Gundorph fra Terapihuset i Hellerup. Foto: Mostphotos

Det Gode Liv: Hvad er meningen med livet?

Lever du indefra og ud, eller udefra og ind?, spørger Charlotte Gundorph

Af
Charlotte Gundorph

karriere og work-life balance coach

Terapihuset i Hellerup.

værdier I min praksis møder jeg ofte mennesker, der bruger meget tid på at savne, søge eller ligefrem vente på, at der skal opstå en følelse af mening eller formål med deres arbejdsliv, deres arbejdsopgaver, deres relationer osv.

Men hvad er mening overhovedet for noget?

Er det ikke en illusion, at mening skulle være noget, vi kan lede efter og måske være så heldige at finde?

Er mening ikke netop noget, vi selv skaber og konstruerer gennem vores tanker, vores fokus, det vi vælger at give energi, de historier, vi fortæller os selv og hinanden?

Lever du indefra og ud - eller udefra og ind?

Charlotte Gundorph er karriere og work-life balance coach i Terapihuset i Hellerup.

Charlotte Gundorph er karriere og work-life balance coach i Terapihuset i Hellerup.

Hvis man går rundt og har en følelse af, at det hele er lidt formålsløst, er det oplagt at se på, om man lever efter de værdier, der er vigtigst for en. Og her er det især vigtigt at skelne mellem ydre og indre værdier.

Ydre værdier handler ofte om at få opfyldt behov om succes, status, anerkendelse osv. Noget, vi kan opnå udefra ved at opføre os på en bestemt måde. Indre værdier derimod handler om det, der driver os indefra, og som føles tilfredsstillende og meningsfuldt ift. vores personlige udvikling.

Mennesker, der har været tæt på døden, vil ofte opleve, at de ydre værdier falder helt væk og bliver uvæsentlige. De finder ud af, at deres tid på jorden er alt for begrænset til, at de vil spilde den på at leve andres liv.

Når vi kender vores værdier og kan skelne mellem de ydre og de indre, har vi et fundament og kan bevidst begynde at organisere vores liv omkring meningsfulde aktiviteter, ting og gøremål, der ligger i tråd med dette fundament. Vi kan begynde at leve indefra og ud, fremfor udefra og ind.

Vi får en større følelse af retning og formål, fordi vi har valgt en retning og et formål, der giver mening for os. Vi kan så begynde at fortælle os selv og andre historier om dette formål og dermed levendegøre det yderligere og give det endnu mere energi.

Vores værdier styrer vores valg

Hver dag konfronteres vi med en række valg, og vores valg påvirkes af vores værdier.

Derfor er det vigtigt at reflektere over, hvilke værdier, ydre eller indre, der styrer vores valg. Vi kan f.eks. med

jævne mellemrum spørge os selv:

• Skal jeg vælge det letteste, eller det der føles mest rigtigt?

• Skal jeg vælge det, der er mest meningsfuldt eller det, der er mest behageligt?

• Skal jeg vælge at lytte til mig selv, eller skal jeg please andre?

• Hvis jeg vidste, at denne dag var min sidste, ville jeg så gøre det, jeg nu skal til at gøre/sige?

Spørgsmålet er altså ikke, hvad meningen er. Mening er noget, vi selv vælger at skabe, når vi kender vores værdifundament tilstrækkelig godt og sætter meningsfulde mål med afsæt i dette.

Publiceret 08 November 2018 14:00