Hans Rudolf Stimpel er ledende overlæge på urologisk afdeling og formand for gruppen af ledende overlæger på Herlev og Gentofte Hospital. Han forstår ikke, hvorfor politikerne ikke vil overlade al behandling af akut syge til Region Hovedstadens store akutmodtagelser. Foto: Signe Haahr Pedersen

Hans Rudolf Stimpel er ledende overlæge på urologisk afdeling og formand for gruppen af ledende overlæger på Herlev og Gentofte Hospital. Han forstår ikke, hvorfor politikerne ikke vil overlade al behandling af akut syge til Region Hovedstadens store akutmodtagelser. Foto: Signe Haahr Pedersen

Læger råber vagt i gevær: "Vi frygter, at de patienter, der kommer ind på de små akutklinikker, får en dårligere behandling"

Der bliver en geografisk ulighed i sundhedssystemet for borgerne, hvis Gentofte Akutklinik fortsat skal indlægge akut syge patienter, mener overlæger. Fra politisk side mener man modsat, at det er en gevinst for borgerne, at akutklinikken fortsætter som hidtil

Af
Signe Haahr Pedersen

Det er en dårlig idé at fortsætte med at indlægge akut syge patienter på Gentofte Akutklinik. Det mener gruppen af ledende overlæger på Herlev og Gentofte Hospital.

I forrige uge besluttede Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden med et bredt flertal, at de tre akutklinikker i henholdsvis Gentofte, Glostrup og på Amager skal fortsætte, som de hidtil har gjort.

Dermed trodsede politikerne Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at lade regionens store døgnåbne akutmodtagelser i Bispebjerg, Herlev, Hillerød og Hvidovre tage sig af al behandling af akut syge, mens akutklinikkerne fremover kun skulle behandle mindre skader.

Anbefalinger, som overlægerne støtter op om. For på de store akutmodtagelser er der flere speciallæger at trække på og alt det udstyr, der kan blive brug for, når borgere kommer ind og har brug for akut hjælp.

”Vi frygter, at de patienter, der kommer ind på de små akutklinikker, får en dårligere behandling, fordi der ikke er de rette kompetencer eller apparatur til stede til at kunne udrede dem bedst muligt. Der bliver simpelthen en geografisk ulighed i sundhedssystemet for borgerne,” siger Hans Rudolf Stimpel, der er ledende overlæge på Urologisk afdeling og formand for gruppen af ledende overlæger på Herlev og Gentofte Hospital.

Ligesom størstedelen af hans kolleger har han både et kontor i Gentofte og et i Herlev. Fra hans vindue på sidstnævnte matrikel har han udsigt ud over en byggeplads, hvor store maskiner hjuler rundt, graver og flytter på ting og sager.

En helt ny rund bygning tårner sig op ved siden af. Den skal hospitalets akutmodtagelse efter planen flytte ind i, når kalenderen rammer 2020. Byggeriet er et blandt flere i Region Hovedstaden, som i disse år bygger og renoverer hospitaler for knap 15 milliarder kroner.

Og for at udnytte de nye forbedrede rammer bedst muligt, bør man samtidig koncentrere den lægelige ekspertise på de store steder i stedet for at sprede den ud, mener Hans Rudolf Stimpel og henviser til, at man allerede har lukket muligheden for indlæggelser på klinikker i Helsingør og Frederikssund, hvor der er mellem 25 og 30 km til den nærmeste store akutmodtagelse på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

“De næste 15 år kommer vi til at mangle speciallæger, og derfor giver det mening at samle dem. Det er smart, fordi når du står med en patient og du har en mistanke om, at vedkommende fejler noget andet, end det man umiddelbart troede, så har du en specialist-kollega lige ved siden af, som du kan hive fat i. Dermed får vi en hurtigere arbejdsgang og får sat hurtigere gang i behandlingen,” siger han.

"Vi skal ikke centralisere alting"

Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden er dog ikke bekymret for kvaliteten af behandlingen på de små akutklinikker, heriblandt Gentofte Akutklinik.

“Gentofte Akutklinik leverer en rigtig god kvalitet. 97 procent af patienterne bliver færdigbehandlede, og der kommer lige knap 50.000 patienter igennem klinikken om året. Og så mener vi, at det er vigtigt med et trygt og nært sundhedstilbud til borgerne - både i Gentofte og i Gentoftes nabokommuner, hvis borgere også bruger akutklinikken. Vi skal bevare trygheden og nærheden i sundhedsvæsenet,” siger han og tilføjer, at patienttilfredsheden på akutklinikken er høj.

Forslaget lagde som nævnt ikke op til, at akutklinikkerne skulle lukke. Det gik på, om der fortsat skulle indlægges akut syge her.

Formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K) glæder sig over, at der fortsat skal kunne indlægges patienter på Gentofte Akutklinik. Pressefoto: Region Hovedstaden

Formand for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Christoffer Buster Reinhardt (K) glæder sig over, at der fortsat skal kunne indlægges patienter på Gentofte Akutklinik. Pressefoto: Region Hovedstaden

Men forsvinder indlæggelserne, ville det ifølge Christoffer Buster Reinhardt (K) komme til at lede til mere afvikling på Gentofte-matriklen.

“Hvis du fjerner de medicinske senge, så fjerner du forudsætningen for de fem intensive senge, og så fjerner du lungeafdelingen og hjerteafdelingen. Det er dominoeffekten,” siger han.

Både Sundhedsstyrelsen og 21 afdelingsledere fra Gentofte og Herlev Hospital, heriblandt Hans Rudolf Stimpel, har været ude og kritisere Sundhedsudvalgets beslutning. Og kritikken gør indtryk, siger Christoffer Buster Reinhardt, men:

“Som politikere skal vi også tage et bredere perspektiv på tingene, så vi ikke bare centraliserer alting. Og hvis det var så alvorligt, ville Sundhedsstyrelsen komme med et påbud, og det har de ikke gjort.”

De mest syge flyttes rundt

Hans Rudolf Stimpel forstår ikke argumentet om, at fysisk nærhed giver en større tryghed.

”Er det trygt at komme ind et sted, hvor der er begrænsede kompetencer og begrænset apparatur? Der kan opstå det problem, at en patient indlægges under én diagnose, men faktisk fejler noget andet, og der er det let i et stort hus at sende patienten af sted til den rigtige afdeling med de rigtige eksperter, mens man på akutklinikken bliver nødt til at få kørt patienten til et andet hospital,” siger han og fortsætter:

“Det kan godt være, at 97 procent bliver færdigbehandlet på Gentofte Akutklinik. Men de tre procent, der ikke gør, er de meget syge, for hvem det er helt afgørende, at den rigtige behandling går hurtigt i gang. Det er dem, der bliver flyttet fra sted til sted, og det er ikke godt.”

Den problematik ser Christoffer Buster Reinhardt dog ikke som en, der løses ved at indlægge alle akut syge på de store akutmodtagelser.

“Vi skal hele tiden arbejde på at blive skarpere på korrekt visitation. Men jeg vil også sige, at tre procent er ikke meget. 97 er et rigtig højt procenttal. Du kan aldrig nogensinde komme op på en færdigbehandling på 100 procent,” siger han.

Sundhedsudvalgets beslutning skal nu behandles i regionens Forretningsudvalg, før det ender hos Regionsrådet. Som det eneste parti stemte Det Radikale Venstre for forslaget.

FAKTA

Region Hovedstaden har fem akutmodtagelser. Der er en på Bornholm, og resten ligger i Hvidovre, Hillerød, Herlev og Bispebjerg.

Derudover er der seks akutklinikker, som ligger i Helsingør, Frederikssund, Gentofte, Glostrup, Frederiksberg og på Amager.

Akutmodtagelserne har døgnåbent, mens akutklinikkerne lukker for patienter enten kl. 21 eller 22. Gentofte Akutklinik har åbent fra kl. 7-22.

Publiceret 13 November 2018 11:29