Julesæsonen blev reddet, men striden om Bakken mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter.

Julesæsonen blev reddet, men striden om Bakken mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter.

Striden om Bakken var ved at koste julen

En afgørelse fra Planklagenævnet var lige ved at forhindre Dyrehavsbakken i at åbne for julesæsonen. Men så hastede Lyngby-Taarbæk Kommune en ny lokalplan igennem for forlystelsesparken. Gentofte Kommune føler sig overhørt i processen

Af
Signe Haahr Pedersen og Kathrine Albrechtsen

hastesag Endnu et kapitel kan føjes til Gentofte og Lyngby-Taarbæks strid om Bakkens åbningstider og grænser for støjniveau.

En konflikt, der har mere end 20 år på bagen og udspringer af, at selve forlystelsesparken administrativt ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens parkeringspladsen og de nærmeste naboer ligger i Gentofte Kommune.

I år har forlystelsesparken forlænget sin sæson, sådan at den udover sommerperioden også tæller efterårsferien og julemåneden.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune har givet en dispensation for Bakkens lokalplan. En dispensation, som Gentofte Kommune klagede over til Planklagenævnet i sommeren 2018. 1. november landede afgørelsen, hvor nævnet underkendte Lyngby-Taarbæks beslutning og ophævede dispensationen.

Kommunen har dog det sidste halvandet år været undervejs med en helt ny lokalplan for Dyrehavsbakken og for at sikre, at Bakken kunne holde åbent i december, skyndte lokalpolitikerne at vedtage denne på et ekstraordinært møde den 29. november.

"Vi havde ikke hjemmel til at træffe vores beslutning om Bakkens nye åbningstider, og derfor blev vi nødt til at godkende lokalplanen på et ekstraordinært møde. Men vi har jo haft en fuld proces med høring og indsigelser," sagde formand for Lyngby-Taarbæk Kommunes byplanudvalg Simon Pihl Sørensen (S) efterfølgende til Det Grønne Område.

Ingen ko på isen

Byplanudvalgets hurtige handling faldt på et tørt sted for Bakkens direktør.

"Den afgørelse (Planklagenævnets, red.) gav ingen mening for mig som direktør. Vi planlægger vores sæsoner i lang tid før, og hvis den nye lokalplan var blevet klar en måned tidligere, havde den overhalet afgørelsen i Planklagenævnet," siger Nils-Erik Winther, som den første weekend i julesæsonen åbnede på dispensation, før kommunen hastegodkendte den nye lokalplan.

"Nu er der ingen ko på isen," siger direktøren.

Og dog. For Gentofte Kommune påklagede allerede tilbage i 2017 Bakkens miljøgodkendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet i Viborg, hvori Bakkens åbningstider nu er blevet skrevet ind i. Og når det gælder den nye lokalplan, er der heller ikke opadvendte tommelfingre at finde på denne side af kommunegrænsen.

"Vi mener, at det grundlæggende er forkert, at Lyngby-Taarbæk Kommune vedtager noget, der har så omsiggribende konsekvenser for Gentoftes borgere uden en konstruktiv forudgående dialog og uden at tage højde for de indvendinger, som Gentofte Kommune har givet udtryk for - både tidligere i det her forløb, men også nu i forbindelse med den nye lokalplan," siger Karen Riis Kjølbye (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune.

Det, der især ligger hende på sinde, er de Gentofte-borgere, der bor tæt op ad Bakken, og som i perioder oplever problemer med larm og parkeringskaos.

"Der skal findes løsninger, som både Gentoftes borgere og Bakken som forretning kan være tjent med. For os handler det ikke så meget om forlængelsen af sæsonen til juleperioden, men primært om det faktum, at miljørapporten ikke tager højde for de gener, som Gentofte-borgere oplever. Det gælder gener, der har at gøre med støj, lys og trafik."

Men har Gentofte Kommune ikke gjort opmærksom på dette i et høringssvar?

"Høringen i forbindelse med lokalplanen har ikke mundet ud i en yderligere konstruktiv dialog om, hvordan man bedst varetager de gener, der forvoldes Gentofte Kommunes borgere. Det er ikke tilstrækkeligt, at der har været en høring. Vi skal i dialog om, hvordan vi sammen på tilfredsstillende måde kan tage højde for indvendingerne og fremover arbejde for at mindske generne for Gentoftes borgere."

Ærgrelse hos nabo

En af Bakkens naboer hedder Jan Lundorff. Han har boet på Fabritius Allé i Klampenborg i 43 år og er formand for vejens beboerforening Gaslygtelauget.

Han blev glad, da han hørte om Planklagenævnets afgørelse og udsigten til, at Bakken ikke ville få lov til at åbne portene i december. Da Villabyerne taler med ham, har han endnu ikke hørt om den nye lokalplan.

"Det virker en smule besynderligt, og jeg er ikke bekendt med den nye lokalplan," siger han og forklarer, hvorfor han og Gaslygtelauget har været imod, at forlystelsesparken forlængede sin sæson:

"Årsagen til, at vi protesterer, er den endnu større belastning af både biler og personer, som giver trafik og uro i området. Noget, vi synes, vi har rigeligt af i sommerperioden. Alting er jo kønnere om sommeren i solskin. Det er ikke rart, at vi nu skal have en ekstra belastning i efterårsferien og i julen," siger Jan Lundorff, der ærgrer sig over, at Bakken bliver ved med at være et stridspunkt for Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune.

"Det er en kamp, der har stået på i tyve år, måske længere. Det er ærgerligt, at kommunerne ikke kan finde sammen i et samarbejde," siger han.

Dialogmøde på tværs

Tilbage i 2006 besluttede Miljøministeriet, at Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have fælles kompetence i forhold til miljøgodkendelse af Bakkens drift.

Men de to kommuner har haft mere end svært ved at blive enige, hver gang en ny miljøgodkendelse skulle forhandles, hvilket senest i 2017 fik Lyngby-Taarbæk Kommune til at vedtage en miljøgodkendelse udenom Gentofte.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye lokalplan besluttede kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune dog at tage initiativ til et møde mellem alle parterne i sagen.

"Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har givet udtryk for, at man vil etablere en dialoggruppe med deltagelse af Bakken, de to kommuner og Klampenborg-Skovshoved grundejerforening. Det ser vi frem til og betragter det som en mulighed for at få den dialog, vi har savnet," siger Karen Riis Kjølbye (K).

Afventer afgørelse

Hvad angår Gentofte Kommunes klage over Bakkens nye miljøgodkendelse, forventes der først svar fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i slutningen af næste år.

"Vi kan ikke gøre andet end at afvente. Vi håber da på et udfald , som gør klart, at man ikke kan gå enegang, når man er fælles myndighed til en godkendelse," siger teknik- og miljøudvalgsformanden.

Nils-Erik Winther er dog ikke nervøs for udfaldet af sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

"Nej, det er jeg ikke. Det er meget oppe i tiden, at forlystelsesparker holder åbent uden for sommerhalvåret. Tivoli har haft juleåbent i 24 år. Og jeg synes ikke, at vi som forlystelsespark for evigt og altid skal stemples og stadfæstes som sommerpark. Tiderne er skiftet, og det er nu vores tid til, at vi også kan holde åbent uden for sommerhalvåret. Det giver både mening og er rimeligt," siger direktøren.

Publiceret 11 December 2018 11:03