Direktør i Bonava Claus Skytte.

Direktør i Bonava Claus Skytte.

Bonava: "Vi vil gerne i dialog med Iben M. Thomsen"

Bonavas direktør svarer her på Villabyernes spørgsmål i sagen om det planlagte byggeri af 106 lejligheder på DSB-grunden øst for Charlottenlund Station

Af
Jesper Bjørn Larsen

Claus Skytte, direktør i Bonava, hvordan har I tænkt jer at planlægge og udføre byggeriet, så træerne i Forstbotanisk Have ikke kommer i fare?

"Der foregår i øjeblikket en lokalplansproces i Gentofte Kommune, og først når den er afsluttet, kan vi færdigudvikle og planlægge byggeriet."

Hvor dybt har I tænkt jer at grave? Hvordan vil I forhindre, at det påvirker dræningsforholdene for Forstbotanisk Have?

"Vi har ikke planer om at etablere en kælder under projektet, men som nævnt bliver byggeriet først projekteret i detaljer, når der foreligger en godkendt lokalplan, og vi har undersøgt jordbundsforholdene i området."

Hvad er din kommentar til, at træekspert Iben M. Thomsen advarer mod en række farer, hvis det endelige byggeri følger de nuværende planer?

"Vi er opmærksomme på vigtigheden af at overholde alle myndighedskrav til byggeriet, og vi vil gerne i dialog med Iben M. Thomsen om hendes erfaringer fra andre byggerier. Det skal nævnes, at projektet er under revision, og at det foreslåede projekt, som Iben M. Thomsen referer til, efter al sandsynlighed ikke bliver gennemført i den angivne form og størrelse."

I hvor høj grad vil I følge de anvisninger / tiltag, som Iben M. Thomsen nævner for at tage hensyn til træernes overlevelse?

"Bonava arbejder tæt sammen med myndighederne om at overholde alle relevante krav og vejledninger til byggeri i særlig følsomme områder, og vi indgår gerne i en dialog med Iben M. Thomsen om nødvendige tiltag."

Publiceret 15 January 2019 12:30