Berettiget kritik af Gentofterenden: "Der har ikke været tilstrækkelig styring"

Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos, indrømmer, at kommunikationen omkring byggeriet ved Gentofterenden ikke har været optimal siden påsken 2018

Af
Kathrine Albrechtsen

I Villabyerne den 12. februar udtrykte Gentofte-borger Jesper Pagh sin frustration over den manglende information, naboer fik fra det omfattende klimaprojekt ved Gentofterenden, som Gentofte Kommune og Novafos står sammen om.

Uden forklaring eller orientering har beboerne siden påsken 2018 oplevet en optrapning i arbejdet på byggepladsen, uanmeldt weekend- og døgnarbejde og skæve arbejdsdage.

"Det er uvisheden om, hvor projektet er, som er mest frustrerende," fortalte Jesper Pagh til Villabyerne.

Mange af hans kritikpunkter kunne administrerende direktør i Novafos, Carsten Nystrup, nikke genkendende til, da han læste artiklen grundigt igennem.

"Det er rigtigt, at siden påsken 2018 har kommunikationen ikke været optimal. Det er kun rimeligt at give naboer og borgere besked 14 dage før. Det har bare ikke været muligt at overholde den frist. Især det sidste halve år har vi ikke haft en tidsplan, som vi troede tilstrækkeligt nok på, og derfor kunne vi ikke følge kommunikationsplanen. Jeg forstår godt, at det har skabt usikkerhed, utryghed og utålmodighed hos naboerne til Gentofterenden," siger han.

Carsten Nystrup forklarer, at de ti hektiske dage med døgnarbejde i påsken 2018 har haft en afsmittende effekt på det efterfølgende arbejde.

"Siden har der ikke været tilstrækkelig styring og en tidsplan, som begge parter troede på. Derfor har vi ikke haft mulighed for at give udmeldinger til borgerne, fordi vi kunne se, at tidsplanen alligevel ikke holdt," siger han.

Styrelsen spændte ben

Tidsplanen for hele projektet skred ifølge Carsten Nystrup allerede, da Banestyrelsen spændte ben for Novafos plan med at udføre sporkrydsningen allerede i påsken 2017. Efter flere forhandlinger blev godkendelsen udskudt et år frem til påsken 2018. Efter banekrydsningen i 2018 stødte på man på flere uforudsete forhindringer i jorden, som har medført, at arbejdsområdet er blevet spredt ud for at udnytte mandskabsressourcen på projektet.

"Det er ikke et område, som man har lyst til at være i nærheden af. Men det var det muliges kunst for, at det ikke skulle tage meget længere tid," siger Carsten Nystrup.

"Det er ikke et område, som man har lyst til at være i nærheden af. Men det var det muliges kunst for, at det ikke skulle taget meget længere tid," siger Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos. Foto: Kathrine Albrechtsen

Byggeriet har undervejs stødt på mange benspænd. Kloakledninger og brønde, der ikke var optegnet korrekt, og problemer med grund- og regnvand.

"Det er et uhyggeligt stort puslespil, hvor vi er stødt på flere akutte ting og sager," fortæller Carsten Nystrup.

Og da projektlederen, som borgerne havde haft den direkte kontakt til, blev langtidssygemeldt før sommeren 2018, skulle en ny konsulent fra kommunen sættes ind i arbejdet.

"Det er altid forstyrrende at måtte skifte ud i et projekt. Der går altid tid, før den nye medarbejder er sat grundigt ind i tingene og finder sin måde at agere på. Og ja, han kan være svær at få fat på, men det er fordi, at han hele tiden er ude i marken. Derfor opfordrer vi alle borgere til at komme forbi skuret, hvor der altid sidder byggeledelse klar til at svare på spørgsmål - eller ringe til mig," siger Carsten Nystrup.

Flere realistiske delmål

I december 2018 satte medarbejdere fra Novafos, NCC og Gentofte Kommune sig ned for at udarbejde en tidsplan for resten af projektets levetid.

"Forsøget var i den bedste ånd, men jeg må indrømme, at de første bud fra den workshop ikke holdt. Vi skal være bedre til at lave nogle realistiske bud, hvor vi ikke presser entreprenøren så meget, at han i sidste ende ikke kan overholde det," siger Carsten Nystrup.

Den administrerende direktør forventer at få en tidsplan klar med flere delmål, som de kan melde ud i tide til naboerne omkring Gentofterenden.

"Men vi skal lige have lejlighed til at få det på plads. Lige nu bokser vi med entreprenøren for at få en meget mere præcis tidsplan. I den her uge skal vi se på, hvad er det for nogle forhold, som vi gerne vil have styr på og så få en tidsplan med delmål, som vi alle tror på, at vi sammen kan nå. Når vi har det på plads, kommunikerer vi det ud til naboer og borgere," siger Carsten Nystrup.

Hvornår kan borgere og naboer forvente, at kommunikationen bliver bedre?

"Vi har lige modtaget ny tidsplan fra entreprenøren, som vi gennemgår sammen med entreprenør og rådgiver her i uge 7, hvorefter vi igen håber at være på 'sporet', så vi kan varsle vort arbejde fremadrettet," siger Carsten Nystrup.

Publiceret 14 February 2019 11:30