Pia Kronborg, leder af Charlottenlund Børnehus, arbejder målrettet på at hæve andelen af uddannede pædagoger. Men det er op ad bakke. Foto: Mikael Østergaard

Pia Kronborg, leder af Charlottenlund Børnehus, arbejder målrettet på at hæve andelen af uddannede pædagoger. Men det er op ad bakke. Foto: Mikael Østergaard

Gentofte Kommune har svært ved at tiltrække pædagoger

Målet er 70% uddannede pædagoger i vuggestuer og børnehaver, men trods en pengepulje og øget fokus er procenten kun 63% efter tre års indsats. Hæv lønnen, foreslår BUBL

Af
Mikael Østergaard

I slutningen af 2015 besluttede Gentofte Kommune at hæve målet for andelen af uddannede pædagoger i kommunens daginstitutioner fra de daværende 59 pct. til 70 pct.

Et af midlerne var at hæve institutionernes lønbudget med 3,5 millioner kr. I efteråret 2016 var tallet steget til 63 pct. - og dér har det ligget siden.

Der er 46 daginstitutioner i Gentofte Kommune, og pædagogprocenten svinger meget fra institution til institution. En enkelt havde i slutningen af 2018 kun 39 pct. uddannede pædagoger, resten var pædagogmedhjælpere, en anden 41 pct. , mens fire institutioner lå over 80 pct. 10 institutioner opfylder målet om minimum 70 pct. pædagoger.

Sæt lønnen op

Arbejdsløsheden blandt pædagoger i Hovedstadsområdet er historisk lav – 2,3 procent - så det er ikke kun Gentofte, der kæmper for at få flere pædagoger. Lyngby-Taarbæk og Rudersdal ligger lige under Gentoftes pædagogandel, mens Gladsaxe til gengæld ligger en del højere.

En undersøgelse blandt institutionsledere bekræfter, at det er svært at rekruttere kvalificerede pædagoger – især til fuldtidsstillinger. Lederne peger desuden på konkurrence med omkringliggende kommuner, eksempelvis København, hvor startlønnen er højere. Desuden bor få nyuddannede pædagoger i Gentofte på grund af de høje boligpriser og vil derfor have langt til arbejde.

Pernille Riis, formand for BUPL Nordsjælland, peger også på lønnen som en væsentlig faktor:

”Ved gennemgang af tallene bekræftes vi i, at lønniveauet generelt ligger lavere i Gentofte sammenlignet med København og Lyngby-Taarbæk, som jo er omkringliggende kommuner. Det betyder i kroner og øre, at en pædagog ved at krydse kommunegrænsen kan opnå et årligt lønniveau på mellem 7.000 og 10.000 kr. højere end i Gentofte. Det vil vi naturligvis gerne i dialog med Gentofte Kommune om”, siger Pernille Riis.

Merit til medhjælpere

Et blik på kommunens hjemmeside viser masser af jobopslag efter pædagoger, men ansøgerne er få. Mange er pligtansøgninger, beordret af det lokale jobcenter, andre er ikke kvalificerede. Derfor vælger mange daginstitutioner at ansætte en pædagogmedhjælper og forsøger sig med et genopslag.

”Alle institutionsledere foretrækker en uddannet pædagog, men de er der bare ikke altid. Det er baggrunden for, at Gentofte Kommune nu sætter ekstra fokus på rekruttering”, siger Sanne Nielsen, chef for dagtilbud i Gentofte Kommune.

Pernille Riis fra BUPL Nordsjælland supplerer: ”Gentofte Kommune kunne også overveje at uddanne flere af de mange medhjælpere, der for nuværende er ansat i kommunen. Der er mange muligheder for merit, og vi vil naturligvis også meget gerne indgå i et samarbejde med både Gentofte Kommune og pædagoguddannelsen. Med andre ord oplever vi, at der er flere veje til at hæve pædagogandelen. Vi mener, at Gentofte Kommune med fordel kunne have fokus på både lønniveau, kompetenceudvikling af ansøgerfeltet og uddannelse af flere medhjælpere”.

Det har Sanne Nielsen det fint med: ”Netop kompetenceudvikling af nye ansøgere og uddannelse af flere medhjælpere er tiltag, vi er i gang med at se på, og vi ser frem til et tæt samarbejde med BUPL omkring dette”.

Tidligt ude

Pia Kronborg, institutionsleder i Charlottenlund Børnehus, der omfatter Kastanjegården og Tryllefløjten med i alt 180 vuggestue- og børnehavebørn, kender udmærket problematikken.

”Vi svinger lidt fra år til år, men ligger i øjeblikket på 65 procent. Vi vil gerne have høj kvalitet og søger derfor altid efter uddannede pædagoger, som har den teoretiske viden om børns udvikling og via deres uddannelse er motiverede til at løse opgaven. Kunne jeg selv bestemme, skulle Charlottenlund Børnehus havde 100 procent uddannet personale på de 40 stillinger, men dels er vi i konkurrence med kommunens andre institutioner, dels er der meget få arbejdsløse pædagoger”, siger Pia Kronborg, der har fundet en genvej:

”Det hjælper ofte at lave stillingsopslag, lige inden de studerende afslutter deres eksamen på seminaret. Så har de fast job et par uger efter. Det gav faktisk bid tre gange i et enkelt tilfælde.

Pia Kronborg betragter ikke pædagogernes adresse som et stort problem:

”Langt de fleste medarbejdere i Charlottenlund Børnehus bor ikke i Gentofte Kommune. Valget af arbejdskommune er for nogle pædagoger i første omgang tilfældigt, men de vælger at blive, fordi de er glade for arbejdspladsen og de udviklingsmuligheder, de har her. De sidste pædagoger, vi har ansat, er nyuddannede og udtrykker ingen problemer i forhold til transporttid. Men der har været pædagoger, som efter 8-10 år valgte at søge en anden stilling tættere på deres bopæl”.

Publiceret 05 March 2019 11:41