Flaget vejer fortsat over Vilvorde Kursuscenter, men bygningerne er mennesketomme. Foto: Mikael Østergaard

Flaget vejer fortsat over Vilvorde Kursuscenter, men bygningerne er mennesketomme. Foto: Mikael Østergaard

Vilvorde Kursuscenter er solgt og erstattes af 50 familieboliger

Den lokale grundejerforening glæder sig over, at der ikke bliver opført etageejendomme på det 5,2 tønder store område

Af
Mikael Østergaard

Den 28. februar sluttede en epoke. Den dag lukkede Vilvorde Kursuscenter, efter at Dansk Sygeplejeråd har ejet stedet og drevet kursusvirksomhed siden 1981.

Baggrunden er ifølge Lars Pram, direktør i Dansk Sygeplejeråd, at kursuscenteret i mange ikke har været rentabelt, og at Dansk Sygeplejeråd ikke er gearet til at drive aktiviteter, der ligger langt væk fra foreningens kernevirksomhed.

Porten ind til Vilvorde Kursuscenter har været låst siden 28. februar. Foto: Mikael Østergaard

Porten ind til Vilvorde Kursuscenter har været låst siden 28. februar. Foto: Mikael Østergaard

Køberen af Vilvorde er Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer og ejendomsselskabet FB Gruppen A/S, der i øjeblikket er ved at udvikle en helt ny bydel i det gamle Grønttorvet i Valby med plads til 5.000 mennesker.

Kombination af boliger

De nye ejere overtager først Vilvorde Kursuscenter 1. april, men PKA, der er et fælles administrationsselskab for pensionskasser, er gået i gang med at udtænke planer for det 5,2 tønder store areal, svarende til næsten tre fodboldbaner.

”Men først skal vi i samarbejde med Gentofte Kommune udvikle en lokalplan for stedet. Området har nogle fine kvaliteter, der skal bevares i byggeprojektet, herunder en sø og nogle bevaringsværdige træer, der skal tages hensyn til,” oplyser ejendomschef Nicolai Stampe, PKA.

En anden central opgave er at finde ud af, hvad der skal ske med Vilvordes gamle bygninger.

”Vi ved endnu ikke præcist, hvad der skal laves. Noget er bevaringsværdigt og kan med rimelighed bygges om, andet skal rives ned, alene af den grund, at bygningerne slet ikke opfylder dagens energikrav,” siger Nicolai Stampe.

Den foreløbige plan er at opføre knapt 50 boliger i en kombination af enkelthuse, dobbelthuse og rækkehuse i op til 2,5 etage. Derimod bliver der ikke tale om etageejendomme med lejligheder.

”Det afgørende er, at byggeriet falder naturligt ind i den boligmasse, der i forvejen ligger i området,” siger ejendomschef Nicolai Stampe, PKA.

Det vil tage et års tid at udarbejde en lokalplan, foretage nabohøring m.m. I bedste fald kan første spadestik tages om halvandet år, og så kan de nye boliger stå klar til indflytning om 2,5 år.

Grundejerforening tilfreds

Udmeldingen fra Nicolai Stampe vækker glæde hos Carsten Frölich, sekretær i Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening:

”Vilvorde Kursuscenter ligger som et smørhul midt i dette naturskønne område ved Ellemosen, og mange af vores medlemmer havde frygtet et byggeri med etageejendomme som det, der er planer om ved Charlottenlund Station. Nu bliver det tilsyneladende et rent villabyggeri, og det kan vi godt leve med. Men vi vil selvfølgelig følge udviklingen nøje og kæmpe for, at områdets grønne profil bevares,” siger Carsten Frölich.

Vilvordes historie

Vilvorde blev grundlagt i 1875 som Danmarks første havebrugshøjskole på et stort areal ved Ordrup Krat. Institutionen fik navn efter en by i Belgien, Vilvorde, hvor der i 1848 var oprettet en belgisk havebrugshøjskole.

Der blev bygget en skolebygning, der også indeholdt bolig til forstander, lærere og elever, og der blev etableret to små drivhuse. Skolen havde syv elever i det første år.

Få måneder efter indvielsen brændte skolen ned, men på opfordring fra Christian IX, der havde set flammerne fra sin balkon på Bernstorff Slot, blev skolen genopført og stod klar i 1876.

År efter år oplevede skolen stadigt større søgning, indtil økonomiske forhold i 1958 gjorde det umuligt at forsætte arbejdet. En stor del af jorden blev udstykket til villagrunde, men man beholdt fire tønder land og tilbød en kreds af gartnere at føre skolen videre som en selvejende institution ’Havebrugshøjskolen Vilvorde’.

Selvom gartnerne havde ofret fire millioner kroner på en modernisering af skolen, blev undervisningen i 1981 flyttet til Tølløse Slot.

Samme år overtog Dansk Sygeplejeråd bygningerne og oprettede Vilvorde Kursuscenter.

Publiceret 12 March 2019 11:21