Et luftfoto over Bonavas nye byggeplaner. Rækkehuse i to etager på strækningen mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station. På grundens nordlige del ved den offentlige parkeringsplads ses den almene etageboligbygning i tre etager. Det er disse planer, som blev præsenteret på et borgermøde mandag aften. Modelfoto: JUUL | FROST, By, Bygnings- og Landskabsarkitekter

Et luftfoto over Bonavas nye byggeplaner. Rækkehuse i to etager på strækningen mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station. På grundens nordlige del ved den offentlige parkeringsplads ses den almene etageboligbygning i tre etager. Det er disse planer, som blev præsenteret på et borgermøde mandag aften. Modelfoto: JUUL | FROST, By, Bygnings- og Landskabsarkitekter

Bonavas plan B får ikke protesterne til at forsvinde

De reviderede byggeplaner på DSB's tidligere godslæsseplads ved Charlottenlund Station møder hård kritik. "Det vidner om total mangel på demokrati," lyder det fra en af de borgere, der har kæmpet imod et byggeri fra begyndelsen

Af
Jesper Bjørn Larsen og Signe Haahr Pedersen

Hvis nogen på Gentofte Rådhus eller i Bonavas hovedkvarter havde håbet, at rækkehuse i stedet for ejerlejligheder - og en bebyggelsesprocent der sænkes fra 60 til 40 - ville få kritikken af byggeplanerne på grunden øst for Charlottenlund Station til at forsvinde, så bliver de skuffede.

For de reviderede planer, der bliver præsenteret på et borgermøde på Gentofte Rådhus mandag, møder hård modstand.

"Min umiddelbare reaktion er, at det igen vidner om total mangel på demokrati, borgerinddragelse og dialog, at man nu - på trods af 16.215 underskrifter for bevarelse af grunden som rekreativt grønt område, som den er nu ifølge Kommuneplanen - fremlægger en ny plan for byggeri på området,” siger Lea Gram Jacobi, en del af borgergruppen, der har samlet underskrifter ind mod byggeriet.

Man kunne også vende det om og sige, at det vidner om, at der er blevet lyttet til protesterne, at byggeplanerne nu er lavet markant om?

”De underskrifter handler om at bevare området som et rekreativt grønt og ubebygget område. Så det synes jeg ikke, det vidner om,” siger Lea Gram Jacobi og tilføjer:

"Jeg studser over, at man indkalder til borgermøde med kun seks dages varsel, og at det er lagt sammen med kommunalbestyrelsesmødet. Det giver én en mistanke om, at kommunalbestyrelsen helst ser, at så få borgere som muligt møder op, og at de slet ikke er interesserede i at høre borgernes mening om planen.”

Ifølge Lea Gram Jacobi kan byggeriet "ikke undgå at påvirke Danmarks ældste forstbotaniske have, som blandt andet huser rhododendron-buske, der er uddøde i det land, de oprindeligt kommer fra." Og hun er ikke imponeret over, hvad Gentofte Kommune får ud af det:

"De 20 små ungdomsboliger, kommunen får ud af det, og som er hele argumentet for at tillade byggeriet, kan placeres hundrede andre steder, inklusive i det gamle ISO-tårn 300 meter derfra. Det er mig virkelig en gåde, hvilken interesse kommunen har i at godkende et byggeri, der reelt ikke er behov for, på bekostning af en national natur- og kulturarv!"

En lejekaserne

Heller ikke hos Niels Nørgaard, der repræsenterer Forstbotanisk Haves Venner, møder de nye planer nogen form for tilfredshed. Efter at have nærstuderet det materiale, der foreløbig er lagt frem, er hans dom klar:

"Det er et uskønt, uambitiøst projekt som sådan. Skrabet i sine materialer og en uskøn blanding af to typer arkitektur. Først en lang stang af rækkehuse, og så pludseligt en meget konventionel, kubisk 3-etages bygning, som i praksis er to bygninger, så vidt jeg kan se. Man har desværre ikke ulejliget sig med at offentliggøre tegninger eller visualisering af denne markante del af byggeriet, så jeg må gætte. Men det ser ud som om, at man har en ganske smal passage i midten af den store bygning, for at man kan få presset det nødvendige antal vinduer ind, og for at få presset det ønskede antal boliger ind i denne 'lejekaserne'," siger Niels Nørgaard.

Så de her nye planer formilder slet ikke dit syn på sagen?

"Nej, tværtimod. Jo mere, jeg sætter mig ind i de nye byggeplaner, jo fattigere forekommer den her løsning mig."

Lytte og nærstudere

Danmarks Naturfredningsforening var tidligt på banen med at starte en underskriftsindsamling imod de 'gamle' byggeplaner, så vi har spurgt Hans Jürgen Stehr, formanden for Gentofte-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, hvordan hans umiddelbare reaktion på de nye planer lyder:

"Jeg har sådan set ikke nogen reaktion endnu. Det er ikke noget, jeg skal tage stilling til, før der ligger et lokalplansforlag," siger han til Villabyerne.

Men Danmarks Naturfredningsforening må da have en holdning til de nye planer? Det havde I dengang, I startede underskriftsindsamlingen mod de første planer?

"Vores holdning er, at vi gerne ser den eksisterende Kommuneplan opretholdt. Vi ser gerne området bibeholdt som et grønt, rekreativt område med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. Men nu vil vi lytte til planerne og nærstudere det kommende lokalplansforslag, herunder den medfølgende miljøvurdering."

Sagen kort

Bonava - det ejendomsudviklingsfirma, der har købt grunden øst for Charlottenlund Station af DSB - havde oprindelig planer om at bygge 25 ungdomsboliger, 25 familieboliger og 56 ejerlejligheder i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. De planer blev fremlagt på et borgermøde 30. maj 2018.

Tusindvis af borgere skrev under på en protestskrivelse mod det planlagte byggeri, fordi de frygtede, at det ville føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, 16.215 underskrifter.

Det er Naturstyrelsen, der er lodsejer af Forstbotanisk Have. Naturstyrelsen har aldrig kommenteret de nu skrottede byggeplaner. Dansk Ornotologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening har til gengæld begge kritiseret byggeplanerne. Sidstnævnte tog initiativ til at starte førnævnte underskriftsindsamling imod byggeriet.

Det nye byggeri lægger op til byggeri af 33 rækkehuse, 20 ungdomsboliger og 15 familieboliger. Det er på strækningen mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station, at rækkehusene, der bliver på mellem ca. 120 og 160 m2, er placeret i to etager. Hertil kommer en almen etageboligbygning i tre etager på grundens nordlige del ved den offentlige parkeringsplads.

Det samlede byggeri, der før bredte sig over 9.000 m2, fylder nu 6.000 m2, så bebyggelsesprocenten er faldet fra 60 til 40.

I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at det nye byggeri skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre Kommuneplanen samt lave en lokalplan for området.

Byggeriet kræver også en godkendelse fra Miljøstyrelsen af en reduktion af den tilladte skovbyggelinje. De nuværende regler siger, der skal være 25 meter fra et eventuelt byggeri hen til Forstbotanisk Haves skel. Da der kun er 20 meter ud for Forstbotanisk Have i de skitserede planer, skal Miljøstyrelsen først godkende den reduktion. Hvis Miljøstyrelsen siger nej, falder planerne til jorden. Deres afgørelse vil ikke kunne påklages.

Publiceret 25 March 2019 14:33