Fra højre: Helle Lehmann og Pernille Fjellander på trappen, samt Rikke Slot Benyahia (Fjerde medlem, Majken Danstrup, var forhindret i at komme). Foto: Kathrine Albrechtsen

Fra højre: Helle Lehmann og Pernille Fjellander på trappen, samt Rikke Slot Benyahia (Fjerde medlem, Majken Danstrup, var forhindret i at komme). Foto: Kathrine Albrechtsen

"Det er ikke længere en klidmoster, der sidder og klapper ler hele dagen, som går i genbrug"

Fire kvinder har startet en stille revolution mod vores tøjforbrug. "En aften besluttede vi os for ikke længere kun at tale, men at handle," siger Helle Lehmann, som er initiativtageren bag gruppen

Af
Kathrine Albrechtsen

I 2018 satte Gentofte-borger Helle Lehmann sig målet om at skære kraftigt ned på sit tøjbudget. Hun forsøgte endda at give sig det benspænd ikke at købe nyt tøj i et helt år, og hvis garderoben krævede et nyt look, så skulle det være genbrug.

Det mål lykkedes. På kanten til det nye år 2019, kunne Helle Lehmann tælle indkøb for 3.000 kr., som udelukkende var genbrug.

"Det var for det første en stor befrielse at gøre en forskel med udelukkende at koncentrere sig om genbrugstøj, som jo er bæredygtigt og er en del af en cirkulær økonomi," siger hun.

Målet var ikke grebet tilfældigt i luften, for sammen med tre andre kvinder, Gentofte-borger Pernille Fjellander, samt Rikke Slot Benyahia og Majken Danstrup, havde Helle Lehmann i 2018 skabt en gruppe, der ved siden af deres daglige arbejde, havde sat sig målet om at sikre FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling ikke bare var en historie i avisen. De ville gøre deres bidrag for at skabe viden omkring bæredygtighed og verdensmålene.

Presset fra samfundet

Mødestedet for Villabyerne, hvor tre af kvinderne denne regnfulde torsdag er heller ikke tilfældigt. Rag Studio Vintage på Fortunvej er en luksusgenbrugsbutik i Charlottenlund, som for et par uger siden dannede rammerne for gruppens andet event, hvor de havde inviteret kvinder fra deres netværk og andre interesserede. Omringet af genbrugstøj, gjorde de deres netværk klogere på den forskel, som de personligt kunne gøre for klimaet, hvis de begyndte at tænke over deres indkøb. Og her var en af gruppens opfordringer at begynde at gå mere i genbrugsbutikker.

I 2018 havde de fire kvinder mødtes flere gange for at drøfte de 17 verdensmål, og hvad de kunne gøre for at skabe forandringer i hverdagen. Her blev gruppens første fokus produktion af tøj.

"En aften besluttede vi os for ikke længere kun at tale, men at handle," siger Helle Lehmann, som er initiativtageren bag gruppen.

Da FN's 17 verdensmål blev underskrevet af 200 regeringer i marts 2017, stod Helle Lehmann midt i et skifte, hvor hun netop havde opsagt sit job for at starte eget firma. I den omvæltning væltede tankerne omkring verdensmålene også rundt. I første omgang drøftede hun det med sig selv, siden blev flere veninder involveret. For én tanke stod ikke til at rokke ved, nemlig at tage et medansvar for at gøre kloden mere bæredygtig. Og det blev støttet op af hendes tre veninder; Pernille Fjellander, Rikke Slot Benyahia og Majken Danstrup.

"Politikernes store tanker er nødvendige, men der går for lang tid, før de bliver implementeret. Vi tror på, at den stille revolution, og at forandringer kommer nedefra. Presset fra samfundet er med til at speede processen frem. Bare se på ungdomsoprøret og kravet om ligestilling," siger Rikke Slot Benyahia.

Må ikke blive for helligt

Under de nu to afholdte events har de fortalt om, hvor miljøbelastende tøjproduktion er, og hvordan kvinderne selv kan gøre den lille forskel i deres liv. Under disse events opdagede de, at for nogen, var det ukendt viden, hvor stor en vandressource, det kræver at producere tøj. Når man går derfra, håber gruppen, at folk begynder at reflektere over den nye viden.

"Med events i genbrugsbutikkerne ville vi også fjerne nogle fordomme om, at det ikke længere er en klidmoster, der sidder og klapper ler hele dagen, som går i genbrug. Vi stiller os frem som rollemodeller, ved at sige, at vi køber genbrug," siger Helle Lehmann.

Det er især segmentet af voksne kvinder, som bliver inviteret. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Pernille Fjellander.

"Denne gruppe har et stort forbrug, fordi de er kommet i en alder, hvor de har råd til det. Derfor er det vigtigt, at det netop er dem, som går forrest i en bevægelse, der appellerer til mere genbrug og mindre til køb-og-smid-væk-kultur," siger hun.

Helle Lehmann er enig.

"Vi håber, at vi med vores arrangementer er med til at sætte en dagsorden og en holdning, som siver videre ud til andre," siger hun.

"Men vi skal heller ikke slå et for stort brød op. Det handler om at gøre det i det små, hvor vi holder en balance, så det ikke bliver for helligt. Det handler om en langsom holdningsændring til sit tøjforbrug og træffe bevidste valg," siger Rikke Slot Benyahia.

Har I som gruppe sat jer et mål?

"Når vi bliver inviteret ned til Davos (Det årlige møde i World Economic Forum i Schweiz red.)," griner Rikke Slot Benyahia.

"Når man har fornemmelsen af, at flere i vores netværk, og der i det hele taget tales mere om genbrug. Så ved vi, at vi har været med til sætte det i gang. Det ville være en stor tilfredsstillelse. Men indtil videre, vil bare gerne være rollemodeller for dem ved at give inspiration til at gå nye bæredygtigeveje," siger Helle Lehmann, som har sat sig et nyt mål for 2019; At alle hendes tøjkøb skal være genbrug.

Indtil videre er det lykkedes.

De fire kvinder kalder gruppen '17 Verdensmål i Hverdagen'. Man kan finde og følge dem på Facebook, hvor de inviterer til deres næste events.

Publiceret 29 March 2019 12:00