DEBAT: Ikke minimumskrav – men flere penge

Af
Kenneth Kristensen Berth (DF),

MF, Københavns Omegns Storkreds

SF's folketingskandidat Ina Strøjer er dygtig til at finde oplysninger på kommunernes hjemmesider om serviceniveauet for de ældre og sender dermed et signal om, at de ældres forhold er på SF's dagsorden. Det er nu ikke et forhold, jeg genkender fra Folketinget.

For nyligt stemte SF imod at øremærke penge til ældreområdet – SF ville hellere give flere penge uden adresse til kommunerne – og så kan vi være sikre på, at pengene ikke går til de ældre.

Jeg erindrer heller ikke, at SF holdt de ældres fane højt, da partiet var i regering fra 2011-2014. Vi har i DF måttet tage det store slæb med indførelse af ældrechecken, værdighedsmilliarden, nyt fokus på ensomhed, penge til udbygninger af køkkener på plejehjemmene, flere penge til ældre medicinske patienter, afskaffelse af den gradvise udhuling af folkepensionen via satspuljen med mere.

SF's svar på det er et krav om minimumsregler på ældreområdet. Men al erfaring viser, at minimumsregler ofte bliver til maksimumregler, så kommuner med et højere serviceniveau for de ældre end de fastsatte minimumskrav vil regulere deres standarder ned.

Derfor skal vi være meget påpasselige med minimumsregler og i stedet sørge for, at kommunerne får penge til ældreområdet, som kun må bruges til at forbedre servicen for vore ældre.

Publiceret 30 March 2019 14:00