Syv ud af 10 pædagoger i Gentofte har inden for den seneste tid savnet hjælpende hænder til at løse dagens opgaver. Modelfoto: Colourbox

Syv ud af 10 pædagoger i Gentofte har inden for den seneste tid savnet hjælpende hænder til at løse dagens opgaver. Modelfoto: Colourbox

Pædagoger klager over nødløsninger og mangel på nærvær

Ny undersøgelse fra BUPL Nordsjælland viser, at syv ud af 10 pædagoger i Gentofte oplever, at der generelt er for lidt personale i forhold til antallet af børn og opgaver

Af
Jesper Bjørn Larsen

'Minimumsnormeringer NU', lød det 6. april fra forældre ved demonstrationer i fire nordsjællandske byer for at få flere ansatte i vuggestuer og børnehaver. Noget tyder på, at pædagogerne i Gentofte Kommune er enige.

"Jeg når ikke det enkelte barn og mangler tid til nærvær. Jeg trøster i et halvt minut, råber en hurtig besked til forældre, rydder op og konfliktmægler i en stor pærevælling,” siger en af dem i en ny undersøgelse fra BUPL Nordsjælland.

Undersøgelsen viser, at syv ud af ti pædagoger i kommunens daginstitutioner oplever, at der generelt er for lidt personale i forhold til antallet af børn og opgaver. Hver anden savner også vikarer, når en kollega er syg, på ferie eller til møder, og halvdelen var alene med alle børn på stuen i en periode, dagen før de svarede på undersøgelsen.

Selvom svarene i Gentofte Kommune faktisk er mere positive end kollegernes i andre kommuner i Nordsjælland, oplever halvdelen af pædagogerne i lokale vuggestuer og børnehaver, at de ikke har tid til at give børnene nok støtte og omsorg.

”Der er børn med store udfordringer, hvis behov vi ikke kan tilgodese. Vi må lave nødløsninger, og det er ikke tilfredsstillende ud fra en pædagogisk synsvinkel, men i praksis er det nødvendigt,” kommenterer en lokal pædagog.

Undersøgelsen bekymrer Pernille Riis, der er formand for BUPL Nordsjælland.

”Det er problematisk og uansvarligt. Alle ved, at omsorg og nærvær fra voksne er helt afgørende for en god barndom, men uanset hvor hurtigt pædagogerne løber, har de ikke mulighed for at opfylde alle børns behov,” siger hun i en pressemeddelelse og efterlyser bedre normeringer.

”Antallet af medarbejdere er skåret så langt ned, at nogle børn hver eneste dag risikerer at blive overset. Nu må kommuner og regeringen tage fælles ansvar for at garantere, at der er penge nok til at ansætte mindst én voksen til tre børn i vuggestuerne og mindst én voksen til seks børnehavebørn,” siger Pernille Riis.

En løbende dialog

Michael Fenger (K), formand for Børneudvalget i Gentofte Kommune, har følgende kommentar til den nye BUPL-undersøgelse:

"Gentofte Kommunes tilfredshedsundersøgelser viser, at forældrene generelt oplever høj kvalitet i kommunens dagtilbud, og at børnene trives – men der er selvfølgelig også ting hos os, der kan gøres bedre. De adspurgte BUPL-pædagoger udtrykker, at de er mere tilfredse med deres vilkår i Gentofte, end pædagoger i gennemsnit er i det øvrige Nordsjælland, men de savner kolleger. Dette skal vi naturligvis være i løbende dialog med pædagogerne om."

Giver undersøgelsen anledning til handling fra Gentoftes side?

"Vi har i de senere år haft et øget fokus på pædagogernes oplevelse af uhensigtsmæssig alenetid. Blandt andet har en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og institutionsledere sammen udarbejdet retningslinjer og inspiration til at afhjælpe uhensigtsmæssig alenetid. Det er et arbejde, der er blevet godt modtaget på institutionerne og et område, der også vil være fokus på i 2019. Vi tager naturligvis BUPL’s undersøgelse med i den løbende dialog med institutionerne. Herudover har vi stadig en ambition om at øge andelen af uddannede pædagoger i vores institutioner, selv om vi lige som vores nabokommuner er udfordret af en historisk lav arbejdsløshed blandt pædagoger i vores område."

SF's leder Pia Olsen Dyhr har stillet som betingelse for at støtte en S-regering, at der bliver indført minimumsnormeringer i landets daginstitutioner.

Publiceret 16 May 2019 11:12