Gentofte Kommune er blevet bedre til at ramme sit budget for serviceudgifter. Det viser en undersøgelse fra VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Gentofte Kommune er blevet bedre til at ramme sit budget for serviceudgifter. Det viser en undersøgelse fra VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Gentofte Kommune rammer budget ret præcist

Budgettet for serviceudgifter i 2018 endte i Gentofte Kommune med en underskridelse på 197 kroner per indbygger

Gentofte Kommune er blevet bedre til at ramme sit budget for serviceudgifter. Det viser en undersøgelse fra VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Budgettet for 2018 endte med en underskridelse på 197 kroner per indbygger. Til sammenligning var tallet for 2017 327.

Tendensen er landsdækkende. I kommunernes regnskaber for 2018 ligger serviceudgifterne tættere på budgettet, end de har gjort i de seneste ti år.

Samlet set brugte kommunerne i 2018 blot 40 kr. mindre pr. indbygger, end de havde budgetteret med, hvorimod mindreforbruget for få år siden var på 1.000 kr. eller mere pr. indbygger.

Der er dog stadig stor forskel på, hvor gode kommunerne er til at ramme budgettet, viser VIVEs undersøgelse.

"Omkring 20 procent af kommunerne har overskredet servicebudgetterne med mere end 500 kr. pr. indbygger, mens 10 procent omvendt har haft budgetunderskridelser på 500 kr. pr. indbygger eller mere," siger Kurt Houlberg fra VIVE, der er professor i kommunaløkonomi, i en pressemeddelelse.

Dér, hvor kommunerne er bedst til at ramme budgetterne, er på folkeskole-, ældre- og kultur/fritidsområdet samt for administration. Modsat halter det, når det gælder det specialiserede socialområde, som blandt andet dækker over udsatte børn og unge, personer med handicap og misbrugere.

"Kommunerne har gennem en årrække haft udfordringer med den økonomiske styring på det specialiserede socialområde. Det kan for eksempel hænge sammen med, at der er tale om en gruppe borgere med meget sammensatte og komplekse behov, og hvor dyre enkeltsager kan vælte hele kommunens budget på området," forklarer Kurt Houlberg.

I 2011 indskærpede den danske stat truslen om økonomiske sanktioner over for kommunerne, hvis serviceudgifterne for kommunerne samlet set ikke holder sig inden for den aftalte økonomiske ramme – i både budgetter og regnskaber.

Dét vendte på mange måder den kommunale økonomistyring på hovedet. Hvor hovedreglen i årene før 2011 var budgetoverskridelser, så har der hvert år siden 2011 omvendt været tale om budgetunderskridelser. Altså at kommunerne samlet set bruger mindre på service, end de har budgetteret med.

shp

FAKTA

VIVEs Kommunetal er baseret på de såkaldte ECO Nøgletal, som VIVE laver på grundlag af data om kommu-nernes udgifter, struktur og befolkningsmæssige sammensætning fra Danmarks Statistikbank. Du kan finde flere tal fra din kommune eller se demoversionen af ECO Nøgletal på eco.vive.dk.

Publiceret 14 June 2019 11:09