I klimatilpasningsprojektet er der valgt løsninger, der teknisk løser opgaven, men samtidig passer på dyrelivet og styrker de rekreative muligheder for borgerne - blandt andet med en elegant gangbro over søen.

I klimatilpasningsprojektet er der valgt løsninger, der teknisk løser opgaven, men samtidig passer på dyrelivet og styrker de rekreative muligheder for borgerne - blandt andet med en elegant gangbro over søen.

Mosegårdskvarteret har fået et rekreativt løft

Det første klimatilpasningsprojekt i et af Gentoftes villakvarterer er blevet færdigt. Ud over afledning af regnvand har området fået små søer og en ny gangbro

Af
Mikael Østergaard

Mosegårdskvarteret ved Nymosen i Vangede kan nu bryste sig af at være det første villakvarter i Gentofte Kommune, der er blevet sikret mod fremtidige skybrud og dermed risiko for oversvømmelser.

Samtidig med at området er blevet klimatilpasset, har Gentofte Kommune benyttet anledningen til at forskønne området. En af de synlige ændringer i området er bassinerne med stensætninger, som har fået udseende af små søer. En af søerne har ydermere fået en gangbro, som beboere fremover kan tage for at skyde genvej over søen.

Derudover har vejene i kvarteret fået vej- og regnbede, som udover at løse deres primære opgave med afledning af regnvand også forskønner kvarteret med beplantning. Samtidig bidrager bedene til lavere hastighed og større sikkerhed, hvilket var et ønske fra beboerne.

Beboerne kan skyde genvej over søen via den nye bro.

Beboerne kan skyde genvej over søen via den nye bro.

Projektet indvies på Mosegårdsvej (mellem nr. 5 og nr. 7) lørdag den 22. juni kl. 13.30, hvor borgmester Hans Toft holder tale kl. 14, og Shakerbrothers står for musik og underholdning.

Publiceret 21 June 2019 11:30