En læser er frustreret over et umiddelbart endeløst og langsommeligt vejarbejde på Hyldegårdstværvej. Foto: Marie Varming

En læser er frustreret over et umiddelbart endeløst og langsommeligt vejarbejde på Hyldegårdstværvej. Foto: Marie Varming

De gule vestes chef: ”Der ligger faktisk en yderst grundig planlægning bag alt, hvad vi gør”

I sidste uge fortalte en borger i et læserbrev, hvor træt han var af, hvordan gule veste plager Ordrup Jagtvej med uendelige udgravninger, jernplader, afspærringer og huller i vejen. "Stopper det aldrig, og hvad skal det til for?" Vi har talt med Carsten Nystrup, som er administrerende direktør for vandselskabet Novafos, der står bag vejarbejdet

Af
Marie Varming

Hvad er det I laver på Ordrup Jagtvej?

"Vi er ved at skifte vandrørene på hele vejen, som er 950 meter lang. I mange tilfælde kan vi lappe på vandrørene, men når der begynder at opstå mange brud, skal de skiftes. Det var det, der skete på Ordrup Jagtvej, og da vi gravede der, kunne vi se, at Hyldegårdsvej også trængte til at få skiftet vandrør. Derfor er arbejdet blevet forlænget. Det skulle have varet fra marts til slutningen af maj, men nu forventer vi, det slutter midt i juli."

Kan I ikke orientere bedre om det?

"Vi har sendt nabobreve ud og orienteret om arbejdet, ligesom der gerne skulle hænge skilte med informationer flere steder på strækningen. Jeg har ikke selv været ude og kigge, om de stadig hænger der. Man kan også altid finde informationer om igangværende arbejder på vores hjemmeside."

Riv af læserbrevet fra Villabyerne den 2. juli, 2019.

Riv af læserbrevet fra Villabyerne den 2. juli, 2019.

Gør I egentlig jeres bedste for at genere naboerne mindst muligt?

"Vi arbejder så skånsomt som muligt for omgivelserne, ja. I stedet for at grave hele vejlængden op, graver vi op i punkter og trækker vandrørene ned gennem hullerne. Vandrørene kommer kun i en vis længde, så de skal svejses sammen på stedet."

Hvorfor går I i stå undervejs i arbejdet i stedet for at gøre det færdigt, når I er der?

"Nogle gange kan det godt se ud som om, alting står stille, men når vi har gravet rørene ned, skyller vi dem igennem med vand. Så tager vi prøver for at sikre os, at vandet er helt rent og lever op til standarderne. Det kan godt tage 14 dage eller en måned, og i den periode lægger vi ikke asfalt og fliser på, for vi kan risikere at skulle grave det hele op igen, hvis vandet ikke er rent. Derfor vil man opleve at det hele står stille i den sidste fase, men sådan er arbejdsgangen. Det virker som om, der ikke er fremdrift i det, men der ligger faktisk en yderst grundig planlægning bag alt, hvad vi gør."

Carsten Nystrup, administrerende direktør for vandselskabet Novafos,

Carsten Nystrup, administrerende direktør for vandselskabet Novafos,

Hvad med Bernstorffsvej, er det også jer?

"Vi er faktisk mange, der graver i vejene. Der er også bredbånd, telefon, kloak etc. Men Bernstorffsvej er nu også os. Der er vi i gang med at lave vejvandsseparering i forbindelse med den skybrudstunnel, der skal lede regnvandet ud i Øresund fremover. Det vil vare adskillige år frem, for vi er først færdige i 2022, selv om det ikke bliver på Bernstorffsvej hele tiden. Men lige nu graver vi to forskellige steder derude."

Tak, fordi vi måtte spørge dig om det her.

"Det er helt i orden, Jeg vil blot sige, at jeg forstår godt frustrationerne, men vi gør det ikke for at genere folk men for at sikre dem rent drikkevand."

Publiceret 10 July 2019 11:00