To lokale drenge vinder Dansk Erhvervs Talentpris

Arnab Deb og Thomas Gniadecki fra Niels Brock vandt uddannelsespris

Arnab Deb fra Hellerup og Thomas Gniadecki fra Charlottenlund dimitterede fredag 28. juni 2019 fra Det Internationale Gymnasium Niels Brock i København med en sjælden udmærkelse på eksamensbeviset. Ved dimissionen, der blev afholdt på Børsen, modtog de to drenge, Dansk Erhvervs Talentpris 2019. Prisen gives til en gruppe, der har løst en konkret opgave på bedst mulig vis. Med prisen følger et beløb på 25.000 kr. til deling.

I år dimitterede næsten 1.000 studenter fra Niels Brocks fire handelsgymnasier i København. Dansk Erhvervs Talentpris gives til en studiegruppe på Niels Brock, der har løst en opgave og problemstilling med afsæt i områderne ”handel og økonomi, etik og digitalisering”.

Eleverne arbejder med en aktuel problemstilling for udvalgte Dansk Erhverv virksomheder. Gruppens case-virksomhed var SAS Institute.

Om baggrunden for indstillingen til Dansk Erhvervs Talentpris siger rektor Birgitte Faber:

”Problemstillingen for opgaven var, hvordan SAS Institute skal integrere FN’s 17 verdensmål i deres forretningsmodel. Både de bedste bud og de mest originale idéer kom fra gruppen bestående af Arnab, Laurits og Thomas. Gruppen formåede at tænke handel, økonomi og etiksammen i en helhed, således at anbefalingerne til SAS Institute’s forretningsmodel jf. de 17 verdensmål stod stærkest. Gruppen kom med fagligt skarpe forslag til strategiske tiltag, hvor SAS Institute skulle opretholde nogle etiske standarder og samtidig være økonomisk bæredygtige.”

Publiceret 11 July 2019 08:00