Udsigten til ændrede busruter har skabt bekymring blandt borgere i Gentofte Kommune. Pressefoto: Movia

Udsigten til ændrede busruter har skabt bekymring blandt borgere i Gentofte Kommune. Pressefoto: Movia

Nedtælling til nye busruter: "Det er enormt følsomt at lægge et busnet om"

Den nye Cityring i København påvirker de lokale busruter. Men Gentofte Kommunes trafikmedarbejder, Peter Kirsch, forsikrer, at der kun er tale om små og gennemtænkte forandringer

Af
Kathrine Albrechtsen

Efter ti års byggearbejde åbner den nye Cityring til efteråret, hvor den senest udmeldte dato er 29. september.

Det bliver en 15,5 kilometer lang underjordisk tunnelbane, som forbinder København, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg med 17 nye stationer.

Med åbningen har Movia valgt at omforme deres busnet, så det flettes sammen med de nye metrolinjer. Gentofte Kommunes busnet kommer også til at blive påvirket af Cityringen, hvilket Villabyerne skrev om sidste sommer.

Men det nye busnet, som kan ses her, har affødt bekymringer hos flere borgere i form af læserbreve og henvendelser til lokalavisen. Derfor har Villabyerne sat et møde op med Gentofte Kommunes trafikmedarbejder, Peter Kirsch.

Den største misforståelse, som har verseret, har været nedlæggelsen af linje 1A, fortæller Peter Kirsch, som dagligt har borgere i røret. Otte ud af ti henvendelser drejer sig om, at linje 1A ikke længere kører langs Strandvejen, men forkorter sin rute og stopper ved Hellerup Station. Men ruten bliver erstattet med den nye buslinje 23, fortæller Peter Kirsch og fortsætter:

"Det er fuldstændig den samme linjeføring som linje 1A, hvor eneste forskel er, at den kører ind forbi Hellerup Station, før den fortsætter ind til byen. En ændring, vi lavede efter opfordring fra borgere under et borgermøde sidste år. Det var en rigtig god idé, da linjen her bliver forbundet til flere busser og toge."

De nye busruter betyder ikke, at alle de gamle busstoppesteder forsvinder, understreger trafikmedarbejderen. Der er kun tale om nedlæggelse af to busstoppesteder på Hyldegårds Tværvej.

"En brugerundersøgelse viste, at én person per afgang steg på eller af ved de to busstoppesteder på Hyldegårds Tværvej. Men det er også de eneste to, som forsvinder. I stedet kommer der nye stoppesteder rundt i kommunen," siger han.

Følsomt nyt busnet

"Det er enormt følsomt at lægge et busnet om, men vores mål med det nye er at ramme det samme som i dag. Og efter et stort ønske blandt andet fra brugerne i den vestlige del af kommunen, har vi valgt at styrke det tværgående busnet fra øst til vest," siger Peter Kirsch.

En af de ruter, som kommer til at køre på tværs, er linje 179. Før kørte den fra Lyngby Station til Hellerup Station, men med det nye busnet vil den køre til Skovshoved Station. Skal man til Hellerup Station kan man i stedet tage linje 176 eller den nye linje 172.

Den tungeste rute i kommunen, som går fra Hellerup Station mod Gentofte Hospital, har man valgt at styrke med flere linjer, der betyder afgang næsten hver 10. minut, fortæller Peter Kirsch.

"Man kan være uheldig at bo et sted, hvor omlægningerne betyder, at det fremover kræver et ekstra skift, men vi har forsøgt at sikre, at du max har ét skift, når du skal rundt i kommunen," siger han.

Klemt og glemt

En borger har udtrykt, at hun føler sig klemt og glemt i Charlottenlund, hvor hun dagligt bruger 169 og 179 til at komme rundt.

"Det er korrekt, at linje 169 bliver erstattet med de nye linjer 171/172, som bliver en ny ringlinje, der som noget nyt kommer helt ned til Strandvejen. Med den linje kan man fange linje 179 på Ermelundsvej, som kører enten til Lyngby Station eller Skovshoved," siger Peter Kirsch, der det seneste år har talt mange borgere til ro.

Alle borgere i kommunen er velkomne til at tage kontakt til ham, hvis de har nogle bekymringer eller spørgsmål om det nye busnet.

"Hvis man er i tvivl, er man altid velkommen til at ringe til mig. Nogle ringer ulykkelige op, men så får vi talt det igennem og finder ud af, at det hele går. De fleste er rolige igen, når jeg har fået talt det igennem med dem," siger han og understreger:

"Ingen bliver efterladt ved et busstoppested. Der kommer busser ud alle de steder, hvor der er stoppesteder i dag. Og du kan komme alle de samme steder som i dag, men det kan i få tilfælde være, at din gamle rute kræver et ekstra skift."

Hvornår går det nye busnet i luften?

"Cityringen åbner den 29. september. Når det er sikret, at metroen kører, som den skal, træder det nye busnet i kraft to uger efter, og den dag står jeg sammen med Movia ude på Hellerup Station eller Vangede Station for at hjælpe folk hen til den rigtige bus," siger Peter Kirsch.

Evaluering

Efter det første år med det nye busnet, er der planlagt en evaluering af busnettet.

"Vi vil ikke gøre det for hurtigt, for folk skal først lige være tålmodige og lære de nye linjer og numre at kende, før vi evaluerer på det. Efter et år må vi se på, om det fungerer ordentligt, og hvis ikke, er vi klar til at gå ud og rette det til," siger han.

Ring til Peter

Hvis du har nogle spørgsmål omkring det nye busnet, forvirret eller bekymret omkring dets konsekvenser for din faste busrute, så er Peter Kirschs telefon åben for alle slags henvendelser. Ring i dagtimerne på 3998 8125.

Peter Kirsch står også klar på Hellerup Station eller Vangede Station, når det nye busnet går i gang 14 dage efter åbningen på Cityringen.

Publiceret 30 July 2019 11:36