Et nyt lokalplanforslag vil blandt andet gøre det muligt for Hellerup Sejlklub at gøre bygningen mere tilgængelig. Det skal ske med en elevator og en svalegang. Arkivfoto

Et nyt lokalplanforslag vil blandt andet gøre det muligt for Hellerup Sejlklub at gøre bygningen mere tilgængelig. Det skal ske med en elevator og en svalegang. Arkivfoto

Borgergruppe indsamler underskrifter mod havneprojekt

Byggeplaner i Hellerup Havn møder modstand fra naboer, der frygter, at forandringerne vil medføre mere støj og trafik i området

Af
Signe Haahr Pedersen og Jesper Bjørn Larsen

Nye klubhuse, en elevator og opgraderede omklædningsrum. Flere af klubberne, der har hjemme på Hellerup Havn har længe ønsket sig bedre rammer og faciliteter.

Og det har vakt genlyd hos Gentofte Kommune, som med et nyt lokalplanforslag lægger op til, at fægteklubben og roklubben kan bygge nyt, og at sejlklubben får mulighed for at forbedre adgangen for mennesker, der er dårligt gående.

Planerne skaber dog bekymring hos en række af havnens nærmeste naboer. 28 af dem har samlet sig i en borgergruppe og har iværksat en underskriftsindsamling mod lokalplanforslaget.

"Det nuværende forslag vil betyde en stor belastning og gener for de omkringliggende områder, som allerede nu er belastet af aktiviteter på havnen. Særligt trafik og støj er et problem," skriver gruppen på sin facebookside.

I brevet, hvor borgergruppen opfordrer folk til at skrive under, hedder det også:

"Godkendes forslaget i sin nuværende form, vil der nu ske en uforholdsmæssig stor udbygning, hvor der ikke er en helhedsplan for området, der ikke udnytter mulighederne for alle brugere af havnen, og som samtidig tager hensyn til områdets beboere."

De bekymrede Hellerup-borgere lægger ikke skjul på, hvad de håber på at opnå:

"Underskriftindsamlingen har (...) til formål at få kommunalbestyrelsen til at genoverveje forslaget og udforme det, så det tager et samlet hensyn til belastningen af området, udnytter mulighederne for alle klubberne optimalt og sikrer mindre støjgener."

Ikke hørt alle

Villabyerne har talt med Peter Rasmussen fra Frederikkevej 23, som er en af de bekymrede borgere.

"Man udvider den eksisterende bygningsmasse betydeligt uden at koordinere behovene på tværs af klubberne. Nogle af klubberne er slet ikke blevet hørt, mens andre, især fægteklubben og roklubben, har fået deres ønsker opfyldt. Men man har ikke undersøgt, om nogle af behovene kan deles, f.eks. fælles sauna, fælles omklædnings- eller fælles undervisningsfaciliteter," siger Peter Rasmussen.

Han understreger, at borgergruppen ikke nærer modvilje mod de sportslige aktiviteter på havnen, men at folk er bekymrede for de festlige aktiviteter i området.

"Vores skrækscenenarie er, at det løber ud af kontrol og bliver ét stort festområde. Man bør genoverveje hele projektet og høre parterne ad. Vi tror på, at der kan findes bedre løsninger," siger Peter Rasmussen, som tilføjer, at borgergruppen også synes, de planlagte udvidelser arkitektonisk set er for voldsomme for området.

Gentofte Kommune afholder borgermøde om planerne torsdag den 15. august kl. 19 på rådhuset. Lokalplanforslaget er i høring frem til den 29. august.

Publiceret 14 August 2019 11:04